We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 249128-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Elektra

2019/S 103-249128

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Karajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL91
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Radosław Stróżyk
El. paštas: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bip.kowr.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bip.kowr.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.kowr.gov.pl
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
Adresas: ul. Fredry 12
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415
Pašto kodas: 61-701
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Katarzyna Staszak
El. paštas: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bip.kowr.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bip.kowr.pl

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: gospodarowanie nieruchomościami

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Nuorodos numeris: POZ.WOP.260.31.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000
65310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL41
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren województwa wielkopolskiego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Bierzglin 27, 62-302 Września;

2. Brodnica 27, 63-112 Brodnica;

3. Broniszewo 6, 62-302 Węgierki;

4. Drzązgowo 2, 62-024 Kostrzyn;

5. Gniezno, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-200 Gniezno;

6. Godurowo 4/1, Obiekt niemieszkalny, 63-820 Piaski;

7. Gołaszyn 62, 63-940 Bojanowo;

8. Gorzewo 2/a, 64-630 Ryczywół;

9. Łęka Wielka, 63-805 Łęka Mała;

10. Międzychód 16, 63-140 Dolsk;

11. Murzynowo Kościelne 56, 63-014 Dominowo;

12. Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, SZGZ w Pile;

13. Potarzyca 47, 63-840 Krobia;

14. Poznań, ul. Fredry 12,61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

15. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

16. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

17. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

18. Poznań, ul. Karpia 9, 61-619 Poznań;

19. Poznań, ul. Przepadek 10, 61-711 Poznań;

20. Roszkowo 1, 62-085 Skoki;

21. Roszkówko 1, 63-910 Miejska Górka;

22. Skoraczew, 63-040 Nowe Miasto Nad Wartą;

23. Sokołow, ul. Szlachecka, 62-300 Września;

24. Stare Bojanowo, ul. Główna 21,64-030 Śmigiel, Zsgz W Starym Bojanowie;

25. Środa Wlkp, ul. Daszyńskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska;

26. Węgierskie, 62-025 Kostrzyn;

27. Witoldowo 1, 63-800 Gostyń;

28. Wydawy 2, 64-125 Poniec;

29. Wydawy 3, 64-125 Poniec;

30. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia;

31. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia;

32. Ziółkowo 41, 63-840 Krobia;

33. Żakowo 32, 64-111 Lipno.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/08/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000
65310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL41
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren województwa wielkopolskiego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Biela dz. 14/1, 62-550 Wilczyn;

2. Konin, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, SZGZ w Koninie;

3. Kretków 1, 63-210 Żerków;

4. Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, SZGZ w Przygodzicach;

5. Wszołów 27, 63-322 Gołuchów;

6. Wszołów 28,63-322 Gołuchów.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy:

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

lub

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/07/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/07/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, POLSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

II kwartał 2020 rok.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019