We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 249248-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Ispanija-Malaga: Elektra

2019/S 103-249248

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Nacionalinis registracijos Nr.: A29233681
Adresas: Avenida José Ortega y Gasset, 201
Miestas: Málaga
NUTS kodas: ES617
Pašto kodas: 29006
Šalis: Ispanija
Asmuo ryšiams: Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
El. paštas: cenriquez@fycma.com
Telefonas: +34 952045500

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.fycma.com

Pirkėjo profilio adresas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uNhDQfVDmasuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Suministro de energía eléctrica y gas natural para el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Nuorodos numeris: 02/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09310000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Suministro de energía eléctrica y gas natural para el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 004 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 2
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 2
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lote 1: suministro de energía eléctrica

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES617
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lote 1: suministro de energía eléctrica.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Mejoras / Lyginamasis svoris: 6
Kokybės kriterijus - Vardas: Propuesta técnico comercial / Lyginamasis svoris: 16
Sąnaudos - Vardas: Calidad en la gestión y responsabilidad social / Lyginamasis svoris: 8
Sąnaudos - Vardas: Clasificación energética / Lyginamasis svoris: 12
Sąnaudos - Vardas: Mejor oferta económica / Lyginamasis svoris: 58
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 900 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lote 2: suministro gas natural

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09123000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES617
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lote 2: suministro gas natural.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Mejoras / Lyginamasis svoris: 6
Kokybės kriterijus - Vardas: Propuesta técnico comercial / Lyginamasis svoris: 16
Sąnaudos - Vardas: Calidad en la gestión y responsabilidad social / Lyginamasis svoris: 8
Sąnaudos - Vardas: Oferta económica / Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 104 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

– Capacidad de obrar,

– Específicos para el lote: lote 1: suministro de energía eléctrica. Títulos habilitantes: comercializadora para realizar suministros eléctricos,

– Específicos para el lote: lote 2: suministro gas natural. Títulos habilitantes: comercializadora para realizar suministro de gas natural.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cifra anual de negocio. Descripción: se considerará como volumen de negocio mínimo, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles, la cantidad equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a 1 año, y, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año (IVA excluido). Lote 1: 1 350 000 EUR; Lote 2: 156 000 EUR.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Trabajos realizados. Descripción: relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismo. Se considerará acreditada cuando el importe anual acumulado de suministros en al año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. Lote 1: 315 000 EUR; Lote2: 36 400 EUR.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/07/2019
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Ispanų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/07/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

FYCMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Datos de dirección:

– Calle: Avenida José Ortega y Gasset, 201,

– Código postal: 29006,

– Población: Málaga,

– País: ESPAÑA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Descripción

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Ayuntamiento de Málaga
Adresas: Avenida de Cervantes, 4
Miestas: Málaga
Pašto kodas: 29016
Šalis: Ispanija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019