Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 249431-2018

12/06/2018    S110

Belgia-Bruxelles: Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Airmedevac

2018/S 110-249431

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3567
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3567
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Airmedevac

Număr de referinţă: 17.CPS.PA.263 LOT1/LOT2/LOT3/LOT4
II.1.2)Cod CPV principal
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului-cadru care urmează să fie atribuit este furnizarea de servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații (aripa fixă și rotativă) care urmează să fie utilizate în cadrul operațiunilor naționale și / sau internaționale de apărare și / sau de securitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aripă rotativă (elicoptere) Africa

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Aripă rotativă (elicoptere) Africa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aripă rotativă (elicoptere) Europa

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Aripă rotativă (elicoptere) Europa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aripă fixă (avioane) Africa

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Aripă fixă (avioane) Africa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aripă fixă (avioane) Europa

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de evacuare aero-medicală în teatrele de operații - Aripă fixă (avioane) Europa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată în Secțiunea I.3) „Comunicare”.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/09/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/09/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul AEA, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor poate participa un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa procurement@eda.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată în Secțiunea I.3) „Comunicare”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2018