Diensten - 249435-2018

TITitelPolen-Warschau: Instrumenten voor maritieme analyse
NDPublicatienummer aankondiging249435-2018
PDPublicatiedatum12/06/2018
OJNummer PB S110
TWPlaats van de koperWARSCHAU
AUOfficiële naam van de koperEuropees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperPL
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapAgentschappen
DSDocument verzonden06/06/2018
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure2 - Niet-openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)72316000 - Analyseren van gegevens
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL911
IAInternetadres (URL)http://www.frontex.europa.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU