Bygge og anlæg - 249621-2020

29/05/2020    S104

Danmark-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 104-249621

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune, Hillerød Ejendomme
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindeallé 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Molt Wengel Advokatpartnerselskab
E-mail: udbud@mowe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/erhverv/kommunale-grunde-og-byggerier/kommunale-byggerier/udbud-af-bygge-og-anlaegsprojekter/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentrepriseaftale for etablering af daginstitution på Roskildevej 16, 3400 Hillerød Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune agter at iværksætte et udbud om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise medio august 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskildevej 16, 3400 Hillerød.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hillerød Kommune agter at iværksætte et udbud om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød medio august 2020. Hillerød Kommune har med totalrådgivningsbistand fra ERIK arkitekter fået udført et hovedprojekt omfattende samtlige arbejder vedrørende opførelsen af den ny daginstitution inkl. udvendige landskabsarbejder.

Byggeriets omfang: Byggeriet opføres i 1 etage med et samlet bygningsareal på 1 733 m2 samt 147 m2 skure. Den nye daginstitution etableres til 200 enheder med 3 familiegrupper, svarende til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med en planløsning og indretning, der understøtter kommunens science-didaktiske, pædagogiske principper.

Principper for daginstitutionen: Bygningerne er udformet med forbillede i den firlængede bondegård, med daginstitutionen som hovedhuset i 3 længer og skurene som den fjerde længe/ staldene, og skal opføres som et CLT (krydslamineret tømmer) elementbyggeri med overflader, der er indbydende og robuste, og egnet til brug i en daginstitution. Der er fokus på minimale drift- og vedligeholdelsesudgifter ved valg af materialer og fokus på bæredygtig indretning i form af fleksibilitet i indretning med gruppe- og puslerum, der over tid kan ændres til anden aldersgruppe. Alle tiltag skal fremme kvaliteten af det oplevede miljø og understøtte ønsket om fleksibilitet og understøtte det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

Udvendige arealer: Der etableres ankomst- og p-areal til daginstitutionen. Legepladsen er indrettet med beplantning, der delvist opdeler legepladsen i rum med forskellig landskabs- og havekarakterer, der understøtter fortællingen om bondegården.

Udbud af opgaven: Opgaven påregnes udbudt i offentlig licitation som hovedentreprise medio august 2020, hvor udbudsmaterialet vil være tilgængeligt. Erfaring med CLT byggeri påregnes anført som mindstekrav. Herudover vil tildeling ske på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/08/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020