Storitve - 249747-2016

20/07/2016    S138    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Študija na temo „Pregled sektorja finančne tehnologije: izzivi za evropske akterje in možni politični ukrepi na ravni EU“ – SMART 2016/0042

2016/S 138-249747

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Poštni naslov: BU25 04/054
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1452
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Poštni naslov: BU25 04/054
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija na temo „Pregled sektorja finančne tehnologije: izzivi za evropske akterje in možni politični ukrepi na ravni EU“ – SMART 2016/0042.

Referenčna številka dokumenta: 2016/0042.
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

— Boljše razumeti finančno tehnologijo in njene akterje ter oceniti vpliv na bančni sektor in industrijo finančnih storitev in njune sedanje akterje. To bo vključevalo pogled na to, kdo so ključni evropski akterji in kakšen je njihov položaj v globalnem kontekstu.

— Razumeti inovacijske vidike finančne tehnologije v smislu tehnoloških in poslovnih modelov ter njihov vpliv na trenutno ureditev.

— Pripraviti različne možne scenarije za prihodnji razvoj industrije finančnih storitev in vloge podjetij s področja finančne tehnologije ter oblikovanja politik/ureditve na ravni EU v navedenem kontekstu.

— Opredeliti specifična vprašanja (npr. politična, regulativna), na katera bo treba odgovoriti v povezavi s finančno tehnologijo in enotnim digitalnim trgom, unijo kapitalskih trgov, bančnim poslovanjem s fizičnimi osebami ali katerimi koli drugimi političnimi pobudami EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79419000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Obzorje 2020.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 074-128277
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/09/2016
Lokalni čas: 00:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/10/2016
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

avenue de Beaulieu 25, meeting room 0/S3, 1160 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/07/2016