Supplies - 249834-2022

11/05/2022    S91

Romania-Constanța: Protective gear

2022/S 091-249834

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AUTORITATEA NAVALA ROMANA
National registration number: 11055818
Postal address: Strada: Incinta Port, nr. 1
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900900
Country: Romania
Contact person: Cristian Niculae
E-mail: crniculae@rna.ro
Telephone: +40 372419885
Fax: +40 241616229
Internet address(es):
Main address: www.portal.rna.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143081
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: siguranta navigatiei

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipament individual de protecție a muncii (LOT1, LOT2, LOT3)

Reference number: 11055818_2022_PAAPD1345184
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În prezent autoritatea contractantă nu mai dispune de echipamente de protectie individuala pentru a asigura desfasurarea activitatii in conditii de siguranta pentru salariatii cu atribuţii specifice de inspecţie, control şi supraveghere.

Scopul echipamentului individual de protecție „Echipament individual de protecție a muncii (LOT1, LOT2, LOT3)" este de a reduce expunerea angajaților la diverse pericole, care pot fi fizice, electrice, termice, chimice, biologice și pulberi în suspensie în aer, riscuri care nu pot fi controlate sau reduse la niveluri acceptabile. Limitarea pe care o prezintă echipamentul individual de protecție este dată de faptul că nu elimină pericolul de la sursă și poate expune angajații la pericole dacă acesta nu își îndeplinește rolul pentru care a fost creat.

In scopul protejării lucrătorului împotriva unuia sau a mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aceștia trebuie să fie dotați cu echipament individual de protecție.

Achizitionarea de echipamente de protectie individuala pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de siguranta pentru salariatii cu atribuţii specifice de inspecţie, control şi supraveghere, conform caietului de sarcini, prin incheierea unui Acord-cadru.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 656 614.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 Imbracaminte de protectie si securitate

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Produsele vor fi livrate la locațiile indicate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare LOT în parte (conform caietului de sarcini).

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor (LOT1):

Obiectivul general îl constituie respectarea obligațiilor și răspunderilor legale ale angajatorului de a asigura dotarea salariaților pe timpul desfășurării proceselor de muncă, respectiv condițiile ce trebuiesc îndeplinite de EIP și furnizorii de EIP sunt reglementate prin:

 art. 6 alin (1), art. 12 lit. b și art. 13 lit. r și s din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

 HG nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piata, numit in cuprinsul Caietului de sarcini ”Regulament”;

 Ordinul nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor (LOT1):

Având în vedere specificul activității desfășurate de lucrătorii ANR se impune achiziționarea echipamentelor individuale de protecție care să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuși la un risc mărit;

b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;

c) să ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Cantitățile minime și maxime atât pentru acord-cadru, cât și pentru contract subsecvent, se regăsesc în caietul de sarcini la punctul 3.4.1.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 164 494.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 Diverse echipamente de protecție

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
39300000 Miscellaneous equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Produsele vor fi livrate la locațiile indicate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare LOT în parte (conform caietului de sarcini).

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor (LOT3):

Obiectivul general îl constituie respectarea obligațiilor și răspunderilor legale ale angajatorului de a asigura dotarea salariaților pe timpul desfășurării proceselor de muncă, respectiv condițiile ce trebuiesc îndeplinite de EIP și furnizorii de EIP sunt reglementate prin:

 art. 6 alin (1), art. 12 lit. b și art. 13 lit. r și s din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

 HG nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piata, numit in cuprinsul Caietului de sarcini ”Regulament”;

 Ordinul nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor (LOT3):

Având în vedere specificul activității desfășurate de lucrătorii ANR se impune achiziționarea echipamentelor individuale de protecție care să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuși la un risc mărit;

b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;

c) să ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Cantitățile minime și maxime atât pentru acord-cadru, cât și pentru contract subsecvent, se regăsesc în caietul de sarcini la punctul 3.4.1.3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 345 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 Încălțăminte de protecție

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Produsele vor fi livrate la locațiile indicate de catre Autoritatea Contractanta pentru fiecare LOT în parte (conform caietului de sarcini).

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor (LOT2):

Obiectivul general îl constituie respectarea obligațiilor și răspunderilor legale ale angajatorului de a asigura dotarea salariaților pe timpul desfășurării proceselor de muncă, respectiv condițiile ce trebuiesc îndeplinite de EIP și furnizorii de EIP sunt reglementate prin:

 art. 6 alin (1), art. 12 lit. b și art. 13 lit. r și s din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

 HG nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piata, numit in cuprinsul Caietului de sarcini ”Regulament”;

 Ordinul nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor (LOT2):

Având în vedere specificul activității desfășurate de lucrătorii ANR se impune achiziționarea echipamentelor individuale de protecție care să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuși la un risc mărit;

b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;

c) să ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Cantitățile minime și maxime atât pentru acord-cadru, cât și pentru contract subsecvent, se regăsesc în caietul de sarcini la punctul 3.4.1.2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 146 520.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa 1: Operatorii economici (ofertantul individual/fiecare dintre membrii unei asocieri, subcontractanții declarați, terții susţinători, după caz) nu trebuie să se regaseasca în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerința se aplică și subcontractanților potrivit prevederilor art.170 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar terților susținători potrivit prevederilor art.183 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în situaţia prevăzută la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: Se va completa DUAE de către operatorii economici (inclusiv pentru asociați/ terți susținători/subcontractanți, dacă este cazul) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor in conformitate cu art.193 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La completarea DUAE operatorii economici participanţi vor ţine seama şi de Notificarea ANAP nr. 240/2016 (Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică). Ofertantii vor completa în SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, în secțiunea dedicată, toate câmpurile din DUAE solicitate de autoritatea contractantă pentru DUAE propriu și DUAE ale eventualilor asociati/terți susținători/subcontractanți, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. De asemenea, vă informăm că DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic care participă la procedură. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor atât pentru Ofertantul individual / Asociat, cât și pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați în ofertă.

Documente justificative:

a. Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat al statului.

b. Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local.

c. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Documentele justificative actualizate prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE VOR FI VALABILE LA MOMENTUL PREZENTĂRII.

Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local se va depune doar pentru sediul principal nominalizat în Certificatul Constatator eliberat de ONRC.

NOTA 1: Operatorii economici vor prezenta documente prin care să demonstreze faptul că pot beneficia de derogările prevăzute la art. 165, alin (2), art. 166, art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

NOTA 2: In cazul în care în ţara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta o declarație pe propria răspundere sau, daca în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

NOTA 3: Daca există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

Cerinţa 2: Evitarea conflictului de interese. Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul/ terţul susţinător nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa Formular nr. 6 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, (evitarea conflictului de interese) ce va fi prezentată de toţi participanţii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător) odată cu depunerea DUAE.

Persoanele ce deţin funcții de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:

1. DUMITRACHE Cosmin-Laurențiu - Director General

2. TRANDAFIR Răzvan-Gabriel - Director General Adjunct

3. ZANFIR Laurențiu – Director DSNSNPN

4. CĂLINȚARU Cristina - Director Direcția Economică

5. PAPP Roxana-Oana - Șef Serviciu Financiar Bugete, Tarife, CFP

6. POPA George-Dorel - Director Direcţia Juridică, Reglementări şi Resurse Umane

7. TĂBĂCARU Daniela – Șef Serviciu Juridic si Contencios

8. ILIE Raluca – Compartimentul SSM

9. ȘTEFAN Marinela - Serviciul Financiar Bugete, Tarife, CFP

10. ȘERBAN Simona-Mihaela – Biroul Contabilitate

11. CHIRIAC Alexandra - Serviciul Juridic și Contencios

12. GHEORGHE Lucian - Serviciul Juridic și Contencios

13. NICULAE Cristian - Șef Serviciu Investitii-Achizitii Publice, Adm.

14. FLOREA Georgiana - Serviciul Investitii-Achizitii Publice, Adm.

15. TARARACHE Mihai - Serviciul Investitii-Achizitii Publice, Adm

16. GLODEANU Aura - Serviciul Investitii-Achizitii Publice, Adm.

Notă:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

este obligatorie completarea în SEAP și depunerea DUAE în SEAP odată cu depunerea ofertei sub sancțiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform prevederilor art.137 alin (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (cu modificările şi completările ulterioare) aprobate prin H.G. nr. 395/2016 (cu modificările şi completările ulterioare).

DUAE se completează în SEAP, după caz, de către ofertant, asociat, terțul susținător și subcontractant.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul 1 după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Cerinţa: Certificat Constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Operatorul economic (Ofertant individual/membru al Asocierii/Subcontractant/Terț Susținător) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, respectiv că desfăşoară autorizat activitatea/activităţile supusă/supuse prezentei proceduri.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către ofertanţii (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Obiectul principal al contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea acestui document devine fundamentală în contextul în care un operator economic ce nu are în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului nu se poate angaja din punct de vedere legal în derularea şi gestionarea acestuia.

Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca în documentul constatator sunt: date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare); activitatile principale si secundare; reprezentantii legali; situatia juridica a operatorului economic.

Precizări:

- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii t... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1 Lista principalelor livrări de produse efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita pentru depunerea ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua in considerare numai produsele livrate in acest interval pentru care se poate face dovada receptionarii.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareCerinta 2 Informaţii privind subcontractanții/asociaţii – dacă este cazulInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.Cerinţa 3: Informaţii privind terţul susţinător – dacă este cazulCapacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținuta în conformitate cu art.182-183 din Legea nr. 98/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerinta 1 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE conform art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanţi şi, dacă este cazul, de către terţi susţinători şi subcontractanţi, dacă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei (la nivelul DUAE se vor preciza informaţii cum ar fi: părți relevante din contract / procese-verbale de recepţie, care să ateste livrarea produselor contractului). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (părți relevante din contract / procese-verbale de recepţie), prin care se demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Cerinta 2 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către subcontractanții/asociații participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Ofertanții vor depune, odată cu DUAE, dacă este cazul, următoarele documente: Centralizator cu asociații și subcontractanții (Formular 2); Acordul de asociere (Formular 3) şi/sau Acordul de subcontractare (Formular 4). Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.Cerinta 3 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (Formular 5 – Angajament privind susţinerea tehnică - experiență similară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Documentele justificative solicitate în susţinerea îndeplinirii acestei cerinţe urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 al clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Informatii suplimentare privind GP (LOT1, LOT2, LOT3):

În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constit în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Se considera ca si-a retras oferta, ofertantul care nu este de acord cu prelungirea valabilitatii garantiei.

GP se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. GP, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea Acordului-cadru cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică cu ofertantul declarat câştigător.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situaţia de a anula procedura de atribuire, GP se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea GP înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestaţii dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui GP în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Autoritatea Contractantă nu poate accepta constituirea GP printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară, deoarece instituțiile financiare nebancare nu sunt instituții de credit.

2. Informatii suplimentare privind GBE: modalitatea de constituire: se poate constitui în oricare din formele prevăzute la art. 40 alin (1) - (9) din HG 395/2016, respectiv: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

şi devine anexă la contractul subsecvent, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Dacă GBE se constituie prin poliţă de asigurare, se va depune şi dovada plăţii primei de asigurare.

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu resp. prev. art. 40 alin. (4) ÷ (9) din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că Autoritatea contractantă având calitatea de autoritate publică, contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția Autorității contractante.

GBE se constituie de către ofertantul declarat câștigător, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului subsecvent.

Autoritatea va reține/restitui GBE în condițiile art. 41-42 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.

Autoritatea Contractantă nu poate accepta constituirea GBE printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară, deoarece instituțiile financiare nebancare nu sunt instituții de credit.

3. Informatii suplimentare privind PROPUNEREA FINANCIARA- In cazul in care ofertantul executa contractul in asociere sau prin subcontractare se vor prezenta urmatoarele documente de la sectiunea formulare: model, Formular 2, Formular 3, Formular 4.

4. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire – în a 12–a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţiilor suplimentare - în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari se vor adresa cf. art. 160 din Legea 98/2016 si vor fi postate in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „ Intrebari” din cadrul procedurii, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire.

5. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

6. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe locul 1: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

7. Pentru informaţii suplimentare privind depunerea în format electronic a ofertelor în SEAP, ofertanţii se pot adresa la Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, e-mail: contact@aadr.ro

8. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePrecizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePrecizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de art. 8 alin.1) lit. a) din Legea nr.101/2016 cu modificările şi completările ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic si Contencios ANR
Postal address: Incinta Port, nr.1
Town: Constanta
Postal code: 900900
Country: Romania
E-mail: rna@rna.ro
Telephone: +40 372419878
Internet address: www.portalrna.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022