Supplies - 249866-2022

11/05/2022    S91

Poland-Warsaw: Chemical reagents

2022/S 091-249866

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
National registration number: 015294620
Postal address: Aleje Jerozolimskie 98
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-807
Country: Poland
Contact person: Beata Chojecka, Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
E-mail: przetargi@ijhars.gov.pl
Telephone: +48 222557800
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/ijhars
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/ijhars/zamowienia-publiczne-2022-r2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Reference number: BAD.241.2.5.2022
II.1.2)Main CPV code
33696300 Chemical reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zamówienie zostanie udzielone w 8/ośmiu częściach. Częścią zamówienia jest rozdział: Rozdział 1 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Białymstoku; Rozdział 2 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Gdyni; Rozdział 3 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Katowicach; Rozdział 4 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Kielcach; Rozdział 5 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Lublinie; Rozdział 6 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Olsztynie; Rozdział 7 – dostawa odczynników chemicznych do Centralnego Laboratorium w Poznaniu; Rozdział 8 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego w Warszawie.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 125 287.52 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 1 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 89 472.80 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 2 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. M. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. M. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. M. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 157 331.49 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 3 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2C do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 203.74 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 4 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2D do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 345 505.77 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 5 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2E do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 219 812.98 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 6 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
24965000 Enzymes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2F do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 451.93 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 7 – dostawa odczynników chemicznych do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
39831250 Rinsing solutions
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2G do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 126 691.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozdział 8 – dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696300 Chemical reagents
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Laboratorium Specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 4 SWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2H do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 79 817.61 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Realizacja umowy odbywać się będzie przez 6 miesięcy od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., chyba że wartość umowy zostanie wyczerpana przed tym terminem, wówczas umowa obowiązywać będzie do daty wyczerpania środków przez KUPUJĄCEGO.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający określa minimalny poziom zdolności w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia, polegający na należytym zrealizowaniu, maksymalnie na podstawie 3/trzech odrębnych umów, dostawy odczynników chemicznych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

dla Rozdziału 1 – 77 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 2 – 135 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 3 – 33 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 4 – 296 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 5 – 189 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 6 – 58 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 7 – 108 000,00 zł brutto,

dla Rozdziału 8 – 68 000,00 zł brutto,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden rozdział, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia, może wskazać tę samą dostawę dla kilku części zamówienia, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla tych części.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia, powołuje się na umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN według średniego kursu NBP tej waluty, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na podstawie której dostawa była realizowana.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

Wykonawca może w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 13.1.4., a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Do umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wybranego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach wskazanych w paragrafie 8 oraz 9 umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/06/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Aleje Jerozolimskie , 00-807 Warszawa. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania - art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o których mowa odpowiednio w pkt 14.1. i pkt 14.2. SWZ) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 13.1.4.), o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ).Treść zobowiązania powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 118 ust. 4 ustawy.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, o których mowa w pkt 15.7. SWZ.

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@ijhars.gov.pl.

Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: BAD.241.2.5.2022. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na podany numer sprawy.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.

Ofertę (wraz z dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą) składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, natomiast składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” - dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do komunikacji” oraz „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postal code: 00-682
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.5. i pkt 25.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy zatytułowanym „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022