A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 249923-2015

Normál nézet megjelenítése

16/07/2015    S135

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2015/S 135-249923

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: www.bkv.hu/hu/beszerzesek

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése szállítási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121400 Alacsony padlójú buszok, 44141100 Elektromos vezeték, 79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése
20 db új, budapesti körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I. osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő telephelyére szállítása, az előírt berendezésekkel, alkatrészekkel és dokumentációkkal együtt, a járművek forgalomba helyezése, az előírt engedélyek beszerzése (forgalomba helyezési és egyéb engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint.
A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak. Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelvnek), rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány hitelesített másolatát legkésőbb a járművek átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni. Ajánlattevő köteles a hatótávolság és az energiafelhasználás igazolására a UITP SORT -2 mérési eljárásról készült, ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált intézet által elvégzett [kWh/km] dimenziójú mérési eredményről kiállított tanúsítványt (fogyasztásmérési jegyzőkönyvet) mellékelni legkésőbb a járművek átadásáig.
A járművek és a töltőoszlopok átadásakor Ajánlattevőnek a vonatkozó jogszabályok, irányelvek valamint a specifikációnak való teljes körű megfelelőségét egy független szakértői szervezet bevonásával tanúsítania kell.
A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi, tipikusan budapesti körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtók a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkednek el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbuszok komfortos kialakításúak, utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szereltek, alacsony karbantartás igényűek legyenek.
A gyártás időpontja nem lehet korábbi a jármű leszállítását megelőző 6 hónapnál.
Alapvető geometriai jellemzők:
— Hosszúság: 7 700 mm – 8 700 mm
— Szélesség: legfeljebb 2 550 mm
— Magasság: legfeljebb 3 300 mm
— Maximális tengelyterhelés: „A” tengely: 4500 kg, „B” tengely: 8 000 kg
— Maximális megengedett össztömeg: 12 500 kg
— Fix utasülések száma: legalább 14
— Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 33
— Utaskapacitásra vetített menetkész tömeg (tonna/fő): legfeljebb 0,4 (egy tizedes jegyre kerekítéssel)
— Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-re csökkenthető
— Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően
— Terepszög: elöl és hátul legalább 7° (szintezőrendszer használatának segítségével is elérhető)
— Ajtónyílás szélesség: az első ajtó nyitott állapotban minimum 780 mm, a második ajtó nyitott állapotban minimum 1100 mm szélességű szabad nyílással rendelkezzen a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
— Fordulókör sugara: legfeljebb 10 000 mm
— Utasfolyosó szélessége: legalább 450 mm – a lehető legkisebb hosszon, csak a „B” tengely 1 500 mm-es körzetében, valamint attól hátrafelé engedhető meg – mindenhol máshol legalább 550 mm
Menetdinamika, menettulajdonságok (névleges terheléssel)
— Maximális sebesség: 65 km/h, szoftveres beállítási lehetőséggel, a hajtáslánc a városi üzemre optimálva
— Gyorsulás: 0-ról 50 km/h sebességre max. 21 sec
— Hatótávolság: min. 140 km
— Kapaszkodóképesség: min. 20 %-os emelkedő
— ESP rendszerrel ellátott, és az ASR funkció kikapcsolható legyen
A járművek meghajtására egy vagy több elektromos, háromfázisú aszinkronmotor, vagy annál fejlettebb technológiát képviselő motor szolgáljon. A megengedett legnagyobb össztömegre vonatkoztatott elvárt tartós motorteljesítmény minimum
8 kW/t. A vontatómotor(ok)nak rövid ideig 10,5 kW/t teljesítményt is képesnek kell lennie leadnia.
A beépített energiatároló egységek számára élettartam szempontból optimális töltéstechnológiát kell megvalósítani. Ajánlattevő 8 év időtartamra köteles garanciát vállalni arra, hogy az akkumulátorok tároló-képessége futásteljesítménytől és a töltési ciklusok számától függetlenül nem csökken a névleges érték 80 %-a alá. Amennyiben az akkumulátorok tároló-képessége a meghatározott időtartamon belül a névleges érték 80 %-a alá csökken, Ajánlattevő köteles azokat térítésmentesen kicserélni.
Az autóbusznak nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 15 éves korukig kell működniük (A jármű megkövetelt élettartama min. 15 év). A jármű konstrukciós kialakítása, gyártási minősége és az alkalmazott anyagok biztosítsák a jármű teljes élettartama során (min. 15 év), hogy korróziós károsodás, valamint vázszerkezet szilárdsági probléma (váztörés) miatt a kocsiszekrény javítására, felújítására, illetve nagyjavítására ne legyen szükség.
A járművekhez az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott berendezéseket, tartalék-alkatrészeket, valamint a szükséges dokumentációkat és szoftvereket is biztosítani kell. Az eljárás részét képezi a járművezetők és karbantartók, szerelők részére nyújtott oktatás. A képzés során legalább 30 fő járművezető és legalább 10 fő járműkarbantartó részére összesen legalább 100 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a járművek üzemeltetéséről és karbantartásáról. A vállalt jótállási időszakban nyertes ajánlattevő biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési anyagokat, valamint a szükséges alkatrészeket.
Az eljárás részét képezi a járművek telephelyi töltéséhez szükséges töltőoszlopok/töltőállomás szállítása 18 darab jármű egyidejű, legfeljebb 5 óra alatt történő feltöltéséhez szükséges, 18 darabos mennyiségben, melyből 6 darabnak beltéri, 12 darabnak kültéri töltésre kell alkalmasnak lennie. Az eljárás részét képezi a töltőoszlopok/töltőállomás üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó képzés, melynek során legalább 30 fő járművezető és legalább 10 fő járműkarbantartó részére összesen legalább 50 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a töltőoszlopok/töltőállomás üzemeltetéséről és karbantartásáról.
A töltőoszlopok/töltőállomás szükséges energiaellátásának kiépítése, karbantartása és esetleges javítása, valamint a töltőoszlopok/töltőállomás karbantartása, javítása jelen eljárásnak nem tárgya.
A töltőoszlopok bemeneti villamos teljesítményigénye nem lehet nagyobb, mint 90 kW/töltőoszlop. A töltő berendezés primer oldali feszültségszintje kisfeszültségű legyen (0,4 kV).
A járművek egyidejű, 5 órán belüli teljes töltését 12 darabos mennyiségben szabadtéren, 6 darabnak beltéren szükséges lehetővé tenni.
A részleteket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 15.12.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő köteles jótállást vállalni a dokumentációban meghatározottak szerint:
— a jármű vázszerkezetére az adott szállítási sorozat utolsó járművének üzembe-helyezésétől számított legalább 15 év
— a járművekre és a tartalék-alkatrészekre – a vázszerkezet és az akkumulátorok kivételével – vonatkozó teljeskörű jótállás az átvételtől számított legalább 24 hónap
— a kamerás megfigyelő és rögzítő rendszerre az átvételtől számított legalább 24 hónap
— akkumulátorokra az átvételtől számított legalább 8 év
— a töltőoszlopokra az átvételtől számított legalább 24 hónap
A jótállási időszak alatt a szükséges alkatrészeket nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet.
A kötbér mértéke késedelmes teljesítés esetén naponta a késedelemmel érintett teljesítés – általános adó nélkül számított – szerződéses árának 0,5 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén naponta a hibás teljesítéssel érintett teljesítés – általános adó nélkül számított – szerződéses árának 0,5 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Amennyiben az akkumulátorok [kWh] dimenziójú összegzett névleges tárolási képessége, valamint a szállítást követően bemutatott UITP SORT-2 mérési eljárás [kWh/km] jegyzőkönyvvel alátámasztott értékének hányadosával számított névleges hatótávolság nem éri el a 140 km-t, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke az elvárt 140 km és a számított hatótávolság pozitív előjelű különbözetére minden 0,01 km után az érintett autóbuszok – általános adó nélkül számított – szerződéses árának 0,01 százaléka, de legfeljebb 20 %.
Amennyiben az energia-felhasználás nagyobb, mint 1 kWh/km, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér a SORT 2 mérés szerinti, 1 kWh/km értéket meghaladó többlet energiafelhasználásának, az autóbuszok fél éves futásteljesítményének, valamint az Ajánlatkérő mindenkori villamos-energia beszerzési árának szorzatával meghatározott összeg. A kötbér érvényesítésére Ajánlatkérő a szállítást követően félévente jogosult a szállítást követő 5 éven keresztül.
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult továbbá, amennyiben az akkumulátorok töltéstárolási képessége a névleges érték 80 %-a alá csökken, és ezt az állapotot a nyertes ajánlattevő a jótállási időtartam alatt 5 munkanapon belül nem szünteti meg. Ajánlatkérő minden 80 %-os szint alatti 0,1 kWh tárolási kapacitásveszteség után 200 Ft/nap kötbért érvényesíthet.
Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke a meghiúsulással érintett teljesítés – általános adó nélkül számított – szerződéses árának 20 %-a. Amennyiben a szerződés a nyertes ajánlattevőre visszavezethető okból ellehetetlenül, nyertes ajánlattevő kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. Az egyösszegű kötbér mértéke a szerződés értékének 20 %-a.
Késedelmi kötbér vagy hibás teljesítési kötbér nem követelhető, ha ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Teljesítési biztosítékok:
Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerinti teljesítési biztosítékot köt ki. Mértéke: a biztosítékkal érintett teljesítés – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenértékének 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 15. naptól kezdve a szerződés teljesítéséig kell ajánlatkérő rendelkezésére állni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot okirati formában bocsátja rendelkezésre, a biztosítéknak a szerződés teljesítésétől számított 30. napig kell rendelkezésre állnia. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fedezetének biztosítékaként – ide értve a jótállási/garanciális igényeket is – a Kbt. 126. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot köt ki. Mértéke: a biztosítékkal érintett teljesítés – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenértékének 5 %-a. A biztosítéknak az adott részteljesítés időpontjától kell ajánlatkérő rendelkezésére állni. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása az adott részteljesítésre eső teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi.
A biztosítékok nyújtására egyebekben a Kbt. 126 § (1)-(8) bekezdésben foglaltak az értelemszerűen irányadóak.
A biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti formákban teljesíthetőek. A biztosítékokat – az adott biztosítéktípusra megadott határidőkig – kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok – az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – teljesíthetőek óvadékként, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
A Kbt. 126. § (3) bekezdése szerinti jótállási biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a 126. § (7) alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlájára történő, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték (vagy annak meghatározott része) az ajánlattevőnek a (rész) teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell alkalmazni.
Ajánlatkérő az ajánlatban kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a szerződés szerinti biztosítékokat a Kbt. 126.§ (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130§ (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését követően a szerződéstervezetben meghatározottak szerint jogosult számlák benyújtására. Nyertes ajánlattevő járművenként 1 db, a tartalék-alkatrészek és a töltőoszlopok tekintetében 1 db szabályszerűen kiállított számla kibocsátására jogosult Ajánlatkérő általi szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után. A számla formai és tartalmi követelményei, továbbá a teljesítési igazolás és a kifizetés tekintetében Vevő a finanszírozást adó KÖZOP pályázat követelményeit alkalmazza. A nyertes ajánlattevő a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a KÖZOP pályázati feltételek, az elszámolhatósági útmutatók és a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelő számlát köteles kiállítani.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Projektazonosító: KÖZOP 5. prioritás
A projekt finanszírozása utófinanszírozással történik, azaz a szállítási szerződés szerinti teljesítés mértéke alapján kiállított rész, vagy végszámlák tekintetében a kifizetések közvetlenül ajánlatkérőtől nyertes ajánlattevő részére történnek.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az eljárás alapján megkötendő szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 /IV.12/ KöHÉM rendelet.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§, 7. § és 8. §, valamint a 10-11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 8.§, valamint a 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban és az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározottak szerint, amennyiben a rendelet kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
— A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 6.§-ában meghatározottak szerint azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2-4. §-ában foglalt egyéb igazolási módok helyett.
— Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlatban csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
— A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
— A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek a kizáró okok hiányának igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 16.5.2014. napján kiadott útmutató szerint kell eljárni, az ajánlatkérő ezen Útmutatót alkalmazza. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában).
— A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek a kizáró okok hiányának igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 1.6.2012. napján kiadott útmutató szerint kell eljárni, az ajánlatkérő ezen Útmutatót alkalmazza. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 1 500 000 000 forintot.
Megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 14.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik legalább 1 darab, a jelen felhívás II.2.1 pontjában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, forgalmi engedéllyel rendelkező autóbusszal.
Megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatához csatolnia kell az autóbusz műszaki leírását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, azaz a felhívás II.2.1 pontjában meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelőség kiderüljön belőle.
Ajánlatkérő jelen alkalmassági feltételt a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (4) bekezdése alapján írta elő.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati összár (HUF). Súlyszám 80

2. Utaskapacitásra vetített menetkész tömeg (tonna/fő). Súlyszám 10

3. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg). Súlyszám 10

4. Fix utasülések száma (db). Súlyszám 5

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. TB-78/15.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.8.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.8.2015 - 11:00

Hely

BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP 5. prioritás.
VI.3)További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt.77.§-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2 és III.2.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlattevőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik.
5. Az ajánlatban ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy pedig nem tartozik a törvény hatálya alá (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait:

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell, a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem ismeri a cégkivonat fogalmát, úgy ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítésnek fogadja el az adott ország joga szerint egyenértékű dokumentumot, mely alkalmas a cégkivonat funkciójának betöltésére;

— az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében az adott ország joga szerint az aláírási címpéldánnyal egyenértékű, funkciójának betöltésére dokumentum;
— a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya;
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e.
7. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a szerint az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat csatolandó.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
9. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) egyetemleges felelősségvállalás mellett, a Kbt. 25. §-ának figyelembevételével. A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell az ajánlattevő megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
10. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a kiválási, szétválás szerződést, átalakulási cégiratokat.
11. Amennyiben ajánlattevő a felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, abban az esetben, ha a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetőségét.
12. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben megegyezik. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. A nem magyar nyelven készült, fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem veszi figyelembe.
13. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt. 56. §-ban – kivéve az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja – foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti igazolására, mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 289/2011 (XII.22.) Korm rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában – az áruk összértéke tekintetében – ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A nemzeti elbánás elvét a Kbt. 2.§ (5) bekezdése tartalmazza. Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a megajánlott áru több, mint 50 %-ban közösségi származású, amennyiben ezt ajánlattevő nem tudja igazolni, ajánlatkérő az eljárásból kizárja.
15. Az ajánlatokat egy zárt és sértetlen borítékban, két példányban kell benyújtani a dokumentációban meghatározott formai követelmények szerint. A 2 példányból 1 példány eredeti, papír alapú és 1 példány elektronikus adathordozóra mentett *.PDF formátumú másolati példány. Az ajánlattevők az elektronikus adathordozón is tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat), dátum. A borítékra rá kell írni: „20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése. Határidő előtt nem bontható fel!” Amennyiben a papír alapon és az elektronikus formában benyújtott ajánlatok között eltérés van, Ajánlatkérő a papír alapú ajánlatot tekinti irányadónak.
16. Az elektronikus formában benyújtott példánnyal kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
17. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303. irodában. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

18. Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/beszerzesek). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja. Az ajánlati dokumentáció három kötetből áll: I. kötet – Az ajánlat összeállításával kapcsolatos tudnivalók, dokumentumminták, II. kötet – Műszaki leírás, III. kötet – Szerződéstervezet.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
20. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Az eljárást megindító felhívásban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést.
23. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítása érdekében támogatási kérelmet fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, illetve csökkentett mértékű elfogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a KÖZOP program támogatási szerződésének aláírása, melyre a szerződéstervezetben foglaltak szerint a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés aláírását követően legfeljebb 2 hónap áll rendelkezésre,
24. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. Az első, a második és a negyedik részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: fordított arányosítás, a harmadik részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: egyenes arányosítás. A módszer(ek) részletes ismertetése a dokumentációban történik.
25. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (2)–(7) bekezdése szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
13.7.2015