TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 249971-2022

11/05/2022    S91

Belgium-Antwerp: Autoclaves

2022/S 091-249971

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instituut voor Tropische Geneeskunde
National registration number: ITG
Postal address: Nationalestraat 155
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
Contact person: De heer Christoph Laureys
E-mail: claureys@itg.be
Telephone: +32 32476583
Fax: +32 32476380
Internet address(es):
Main address: www.itg.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/102/OE/2022
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop en plaatsing twee autoclaven inclusief onderhoudscontract

Reference number: ITG-Autoclaven-2022 EU
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Departement Biomedische Wetenschappen, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen

II.2.4)Description of the procurement:

Voorwerp van deze leveringen: Aankoop en plaatsing autoclaven met bijhorend onderhoudscontract.

Toelichting: Aankoop, levering en installatie van 2 autoclaven (stoomtoestellen) en bijhorend

onderhoudscontract

Leveringsplaats: Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Rochusstraat 6 te 2000 Antwerpen

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. de bankverklaring werd toegevoegd aan de offerte

2. De jaarlijkse omzetcijfers mbt verkoop autoclaven bedragen minimaal 300.000 EUR excl BTW

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

2. Het geldige certificaat is toegevoegd tot de offerte

3. Maximaal 5 pagina's recto verso

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/06/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

De inschrijver neemt voorafgaandelijk contact op met het ITG om een afspraak vast te leggen voor het plaatsbezoek.

Dit kan door Peter Van Eyndhoven te contacteren via telefoon (03/247.63.77) of via email ( pveyndhoven@itg.be )

Inschrijvers die in het kader van de voorgaande publicatie (ITG-Autoclaven-2022) reeds een bewijs van plaatsbezoek hebben bekomen van het ITG, worden vrijgesteld van de verplichting tot plaatsbezoek voor deze opdracht. Zij moeten wel eveneens dit bewijs van plaatsbezoek toevoegen aan de offerte

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbanken en Hoven van Antwerpen
Town: nvt
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022