Supplies - 250-2021

04/01/2021    S1

Hungary-Budapest: Medical equipments

2021/S 001-000250

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
National registration number: EKRSZ_91344380
Postal address: Mogyoródi utca 43.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1149
Country: Hungary
Contact person: Bojtos Andrea
E-mail: andrea.bojtos@katved.gov.hu
Telephone: +36 208200590
Fax: +36 14694137
Internet address(es):
Main address: http://www.katasztrofavedelem.hu
Address of the buyer profile: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001359512020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001359512020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Katasztrófavédelem

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lélegeztetőgépek és egyéb orvosi eszközök

Reference number: EKR001359512020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi szerződés "Lélegeztetőgépek és egyéb orvosi eszközök" tárgyában

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lélegeztetőgép

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33171100 Instruments for anaesthesia
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

Budapest közigazgatási területe, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől számított legfeljebb 130 km. Ajánlatkérő a teljesítés pontos helyét a szerződéskötést követő 30 napon belül közli a nyertes ajánlattevővel.

II.2.4)Description of the procurement:

Légzőkészülékek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Tervezett mennyiség 465 db.

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

Az eszközöknek meg kell felelniük 2020/414/EU bizottsági végrehajtási határozattal módosított 2019/570/EU bizottsági végrehajtási határozat szerinti minőségi követelményeknek.

Az eszközöknek az átadás-átvételkor rendelkezniük kell az adott eszközre vonatkozó gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és - az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

Nyertes ajánlattevő köteles az eszközök kezelésével, technikai sajátosságaival kapcsolatban legalább egy alkalommal, a teljesítési helyszínen magyar nyelvű képzést tartani az eszközök átadás-átvételének időpontjától számított 7 napon belül, Vevő által kijelölt személyek (legfeljebb 10 fő) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki az eszközök ismertetésére, a kezelőszervekre, a technikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra. Felek a képzésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Nyertes ajánlattevő köteles az átadás-átvételkor az eszközök érvényes forgalomba hozatali engedélyét bemutatni, valamint a felhasználói kézikönyveket, használati utasításokat, továbbá a karbantartási leírásokat magyar és angol nyelven, nyomtatott papír formában vagy elektronikus formában (CD, DVD, egyéb elektronikus adathordozó) ajánlatkérőnek átadni.

Nyertes ajánlattevő köteles 60 hónapos jótállást biztosítani és a jótállás ideje alatt teljes (full) szervizt biztosítani, mely feladat magában foglalja az eszköz gyártója által előírt karbantartási, felülvizsgálati, update és upgrade feladatokat, valamint a kopó alkatrészek/tartozékok biztosítását. A kopó alkatrészek/tartozékok esetében a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő költségeket ajánlatkérő külön megtéríti. A teljes (full) szerviz célja az eszközök üzembiztonságának folyamatos fenntartása, a rendeltetésszerű használat során keletkező, esetleges meghibásodások megelőzése, elhárítása, a berendezések élettartamának növelése.

Az ajánlatban csak új eszköz ajánlható meg.Új eszköznek minősül az az eszköz, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és bemutató eszközként sem használták.

A részletes műszaki tartalmat, beleértve a légzőkészülék tartozékainak felsorolását a közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete szerinti műszaki leírása tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,illetve konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra,ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg,ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása.Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: NAVA vagy ASV vagy AMV vagy SMARTCare vagy ezekkel egyenértékű gépi lélegeztetési leszoktató móddal rendelkezik (igen/nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Trend görbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt (igen/nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RescEU - Ares (2020)2547279-14/05/2020

II.2.14)Additional information

Értékelési részszempontok, súlyszám:

1. 1 db lélegeztetőgép vételára (nettó, EUR) 70

2. Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) 10

3. NAVA vagy ASV vagy AMV vagy SMARTCare vagy ezekkel egyenértékű gépi lélegeztetési leszoktató móddal rendelkezik (igen/nem) 10

4. Trend görbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt (igen/nem) 10

Az 1. rész 2. értékelési részszempont szerinti értékelés:

Az 1. rész második értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legnagyobb működési idővel rendelkező) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére az arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához tekintetében meghatározott Útmutatója (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) alapján.

A Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) értékelési részszempont esetén ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott lélegeztetőgép akkumulátoros működés mellett teljesen feltöltött akkumulátorral mennyi ideig tud működni. (Előny a több!)

A minimális időtartam: 30 perc

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) nem éri el a minimális időtartamot (30 perc), úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) 30 perc, úgy az ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében.

A megajánlandó Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) maximális időtartama (legkedvezőbb szintje) 180 perc.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a Lélegeztetőgép teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 30 perc) legkedvezőbb szintjével (180 perc) megegyező és annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Az 1. rész 3-4. értékelési részszempontok szerinti értékelés:

Az 1. rész harmadik-negyedik részszempontok esetében ajánlatkérő a pontozásos (abszolút) értékelési módszert alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám; 2020. március 25.) alapján. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel teljesül, az az ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel nem teljesül az az ajánlat a minimum 0 pontot kapja.

A NAVA vagy ASV vagy AMV vagy SMARTCare vagy ezekkel egyenértékű gépi lélegeztetési leszoktató móddal rendelkezik (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a lélegeztetőgép rendelkezik-e NAVA vagy ASV vagy AMV vagy SMARTCare vagy ezekkel egyenértékű gépi lélegeztetési leszoktató móddal. (Előny a megléte!)

A Trend görbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a lélegeztetőgép képes-e megjeleníteni a trend görbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztásokat a mért értékkel együtt. (Előny a megléte!)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúziós pumpa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

Budapest közigazgatási területe, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől számított legfeljebb 130 km. Ajánlatkérő a teljesítés pontos helyét a szerződéskötést követő 30 napon belül közli a nyertes ajánlattevővel.

II.2.4)Description of the procurement:

Infúziós pumpák és pumpa dokkoló állomások beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Tervezett mennyiségek:

1860 db fecskendős infúziós pumpa, betegbiztonsági szoftverrel felnőtt intenzív terápiás célokra.

465 db volumetrikus infúziós pumpa felnőtt intenzív terápiás célokra.

465 db pumpa dokkoló állomás.

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

Az eszközöknek meg kell felelniük 2020/414/EU bizottsági végrehajtási határozattal módosított 2019/570/EU bizottsági végrehajtási határozat szerinti minőségi követelményeknek.

Az eszközöknek az átadás-átvételkor rendelkezniük kell az adott eszközre vonatkozó gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és - az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

Nyertes ajánlattevő köteles az eszközök kezelésével, technikai sajátosságaival kapcsolatban legalább egy alkalommal, a teljesítési helyszínen magyar nyelvű képzést tartani az eszközök átadás-átvételének időpontjától számított 7 napon belül, Vevő által kijelölt személyek (legfeljebb 10 fő) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki az eszközök ismertetésére, a kezelőszervekre, a technikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra. Felek a képzésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Nyertes ajánlattevő köteles az átadás-átvételkor az eszközök érvényes forgalomba hozatali engedélyét bemutatni, valamint a felhasználói kézikönyveket, használati utasításokat, továbbá a karbantartási leírásokat magyar és angol nyelven, nyomtatott papír formában vagy elektronikus formában (CD, DVD, egyéb elektronikus adathordozó) ajánlatkérőnek átadni.

Nyertes ajánlattevő köteles 60 hónapos jótállást biztosítani és a jótállás ideje alatt teljes (full) szervizt biztosítani, mely feladat magában foglalja az eszköz gyártója által előírt karbantartási, felülvizsgálati, update és upgrade feladatokat, valamint a kopó alkatrészek/tartozékok biztosítását. A kopó alkatrészek/tartozékok esetében a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő költségeket ajánlatkérő külön megtéríti. A teljes (full) szerviz célja az eszközök üzembiztonságának folyamatos fenntartása, a rendeltetésszerű használat során keletkező, esetleges meghibásodások megelőzése, elhárítása, a berendezések élettartamának növelése.

Az ajánlatban csak új eszköz ajánlható meg.Új eszköznek minősül az az eszköz, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és bemutató eszközként sem használták.

A részletes műszaki tartalmat, beleértve az infúziós pumpák és a pumpa dokkoló állomás minimumkövetelményeit a közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete szerinti műszaki leírása tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,illetve konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra,ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg,ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása.Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Fecskendős infúziós pumpa esetében „All in one” - Ugyanaz a pumpa szoftvercserével TIVA, PCA pumpává is alakítható (igen/nem) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RescEU - Ares (2020)2547279-14/05/2020

II.2.14)Additional information

Értékelési részszempontok, súlyszám:

1. 1 db fecskendős infúziós pumpa, betegbiztonsági szoftverrel felnőtt intenzív terápiás célokra vételára (nettó, EUR) 43

2. 1 db volumetrikus infúziós pumpa felnőtt intenzív terápiás célokra vételára (nettó, EUR) 12

3. 1 db pumpa dokkoló állomás vételára (nettó, EUR) 15

4. Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) 15

5. Fecskendős infúziós pumpa esetében „All in one” - Ugyanaz a pumpa szoftvercserével TIVA, PCA pumpává is alakítható (igen/nem)

A 2. rész 4. értékelési részszempont szerinti értékelés:

Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) értékelési részszempont esetén ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott fecskendős infúziós pumpa hány darab esemény egyidejű rögzítését képes elvégezni. (Előny a több!)

A minimális darabszám: 1300 db

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) nem éri el a minimális darabszámot (1300 db), úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) darabszáma 1300 darab, úgy az ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében.

A megajánlandó Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) maximális darabszáma (legkedvezőbb szintje) 10000 darab.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Fecskendős infúziós pumpa esetében készülékben rögzíthető események száma (darab, min. 1300) legkedvezőbb szintjével (10000 darab) megegyező és annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A 2. rész ötödik részszempont esetében ajánlatkérő a pontozásos (abszolút) értékelési módszert alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám; 2020. március 25.) alapján. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel teljesül, az az ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel nem teljesül az az ajánlat a minimum 0 pontot kapja.

A Fecskendős infúziós pumpa esetében „All in one” - Ugyanaz a pumpa szoftvercserével TIVA, PCA pumpává is alakítható (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy Fecskendős infúziós pumpa „All in one” funkciónak megfelel-e, azaz ugyanaz a pumpa szoftvercserével TIVA, PCA pumpává is alakítható. (Előny a megléte!)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Betegőrző monitor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121000 Long term ambulatory recording system
33121500 Electrocardiogram
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

Budapest közigazgatási területe, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől számított legfeljebb 130 km. Ajánlatkérő a teljesítés pontos helyét a szerződéskötést követő 30 napon belül közli a nyertes ajánlattevővel.

II.2.4)Description of the procurement:

Betegőrző monitorok és betegfigyelő központi monitorok beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Tervezett mennyiségek:

465 db betegőrző monitor.

50 db betegfigyelő központi monitor.

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

Az eszközöknek meg kell felelniük 2020/414/EU bizottsági végrehajtási határozattal módosított 2019/570/EU bizottsági végrehajtási határozat szerinti minőségi követelményeknek.

Az eszközöknek az átadás-átvételkor rendelkezniük kell az adott eszközre vonatkozó gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és - az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

Nyertes ajánlattevő köteles az eszközök kezelésével, technikai sajátosságaival kapcsolatban legalább egy alkalommal, a teljesítési helyszínen magyar nyelvű képzést tartani az eszközök átadás-átvételének időpontjától számított 7 napon belül, Vevő által kijelölt személyek (legfeljebb 10 fő) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki az eszközök ismertetésére, a kezelőszervekre, a technikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi karbantartásra. Felek a képzésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Nyertes ajánlattevő köteles az átadás-átvételkor az eszközök érvényes forgalomba hozatali engedélyét bemutatni, valamint a felhasználói kézikönyveket, használati utasításokat, továbbá a karbantartási leírásokat magyar és angol nyelven, nyomtatott papír formában vagy elektronikus formában (CD, DVD, egyéb elektronikus adathordozó) ajánlatkérőnek átadni.

Nyertes ajánlattevő köteles 60 hónapos jótállást biztosítani és a jótállás ideje alatt teljes (full) szervizt biztosítani, mely feladat magában foglalja az eszköz gyártója által előírt karbantartási, felülvizsgálati, update és upgrade feladatokat, valamint a kopó alkatrészek/tartozékok biztosítását. A kopó alkatrészek/tartozékok esetében a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő költségeket ajánlatkérő külön megtéríti. A teljes (full) szerviz célja az eszközök üzembiztonságának folyamatos fenntartása, a rendeltetésszerű használat során keletkező, esetleges meghibásodások megelőzése, elhárítása, a berendezések élettartamának növelése.

Az ajánlatban csak új eszköz ajánlható meg.Új eszköznek minősül az az eszköz, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és bemutató eszközként sem használták.

A részletes műszaki tartalmat, beleértve a monitor és a tartozékainak felsorolását a közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete szerinti műszaki leírása tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,illetve konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra,ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg,ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti,kellően pontos és érthető leírása.Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (min. 150 perc) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: „Early warning score” funkció (igen/nem) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Beteg paraméterének célértéktől történő eltérése valós idejű görbék megjelenítésével egyidejűleg (igen/nem) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Vénasztázis funkció (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: A központi monitoron látható betegadatok mobil (legalább mobiltelefon) eszközre továbbítható (igen/nem) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: A betegőrző monitor QT, QTC analízist biztosít, QTC számítás HODGES, vagy BAZET vagy FRIDERIKA szerint választható (igen/nem) / Weighting: 2
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő a tervezett mennyiségtől legfeljebb -30 %-ban eltérhet a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ártól függően(negatív mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a tervezett mennyiség negatív mennyiségi eltéréssel csökkentett mértékéig vállal kötelezettséget.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RescEU - Ares (2020)2547279-14/05/2020

II.2.14)Additional information

Értékelési részszempontok, súlyszám:

1. 1 db betegőrző monitor vételára (nettó, EUR) 55

2. 1 db központi monitor vételára (nettó, EUR) 15

3. Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) 2

4. „Early warning score” funkció (igen/nem) 8

5. Beteg paraméterének célértéktől történő eltérése valós idejű görbék megjelenítésével egyidejűleg (igen/nem) 8

6. Vénasztázis funkció (igen/nem) 2

7. A központi monitoron látható betegadatok mobil (legalább mobiltelefon) eszközre továbbítható (igen/nem) 8

8. A betegőrző monitor QT, QTC analízist biztosít, QTC számítás HODGES, vagy BAZET vagy FRIDERIKA szerint választható (igen/nem) 2

A 3. rész 3. értékelési részszempont szerinti értékelés:

A 3. rész harmadik értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legnagyobb működési idővel rendelkező) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére az arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához tekintetében meghatározott Útmutatója (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) alapján.

A Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) értékelési részszempont esetén ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott a betegőrző monitor akkumulátoros működés mellett teljesen feltöltött akkumulátorral mennyi ideig tud működni (Előny a több!)

A minimális időtartam: 150 perc

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) nem éri el a minimális időtartamot (150 perc), úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) 150 perc, úgy az ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében.

A megajánlandó Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) maximális időtartama (legkedvezőbb szintje) 240 perc.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Betegőrző monitor teljesen feltöltött akkumulátorral történő működésének ideje (perc, min. 150 perc) legkedvezőbb szintjével (240 perc) megegyező és annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A 3. rész 4-8. értékelési részszempontok szerinti értékelés:

A 3. rész negyedik-nyolcadik részszempontok esetében ajánlatkérő a pontozásos (abszolút) értékelési módszert alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám; 2020. március 25.) alapján. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel teljesül, az az ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Amennyiben adott részszempontban megadott feltétel nem teljesül az az ajánlat a minimum 0 pontot kapja.

A „Early warning score” funkció (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a betegőrző monitor „Early warning score” funkcióval bír-e, azaz biztosított a páciens életfunkcióinak állapotában fennálló válságos irányba tartó változásának korai figyelmeztetésének előrejelzése, mely segítséget nyújt az egészségügyi személyzetnek a páciens életének időben történő megmentéséhez. (Előny a megléte!)

A Beteg paraméterének célértéktől történő eltérése valós idejű görbék megjelenítésével egyidejűleg (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a betegőrző monitor bemutatja-e a beteg paraméterének célértéktől történő eltérését valós idejű görbék megjelenítésével egyidejűleg. (Előny a megléte!)

A „Vénasztázis funkció (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a betegőrző monitor rendelkezik-e vénasztázis funkcióval (Előny a megléte!)

A központi monitoron látható betegadatok mobil (legalább mobiltelefon) eszközre továbbítható (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a központi monitor esetében a központi monitoron látható betegadatok mobil (legalább mobiltelefon) eszközre továbbítható-e. (Előny a megléte!)

A betegőrző monitor QT, QTC analízist biztosít, QTC számítás HODGES, vagy BAZET vagy FRIDERIKA szerint választható (igen/nem) értékelési részszempont kapcsán ajánlatkérő azt értékeli, hogy a betegőrző monitor biztosít-e QT, QTC analízist,valamint, hogy a QTC számítás HODGES, vagy BAZET vagy FRIDERIKA szerint választható-e. (Előny a megléte!)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) mindegyik rész vonatkozásában:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak,

— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót,illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

— Az ajánlattevőnek,illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67.§ (2)-(3)bekezdése,valamint a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.(előzetes igazolás)

— Azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.(előzetes igazolás)

— A Kbt. 64.§-ában foglalt esetben,amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel,úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie,valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát.(előzetes igazolás)

— Az ajánlatkérő által a Kbt 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 8. §,10.§,12-16.§-a szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,

— A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta,az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel elvagy felvilágosítást kér,

— Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására,

— A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi,

— A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Irányadó továbbá a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ai.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód mindegyik rész vonatkozásában:

M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, referenciát adó személy neve, elérhetősége, a szállítás (szerződés) tárgya, mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.-nek i) pontja alapján valamennyi megajánlott termék tekintetében a gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok),és - ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(III. 17.) EÜM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(ok) egyszerű másolata.

M.3) A Kbt.65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet. 21. § (1) bekezdésének b)pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezése,végzettségük vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése,akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A képzettség a gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kibocsátott oklevél/bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával,a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.Csatolandó a szerződés időtartamára vonatkozó, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamint oklevélből/bizonyítványból,illetve a rendelkezésre állási nyilatkozatból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie.(A szakmai gyakorlatot/tapasztalatot:év,hó dimenzióban kell megadni.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1-M.3) alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat (igazolásokat) az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Mindegyik rész vonatkozásában:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében

— az 1. rész vonatkozásában legalább 200 darab lélegeztetőgép,

— a 2. rész vonatkozásában legalább 1000 darab infúziós pumpa,

— a 3. rész vonatkozásában legalább 200 darab betegőrző monitor és 20 darab központi monitor szállítására(eladására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A referencia több szerződésből is teljesíthető.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségértékelési tanúsítvánnyal.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 fő, adott rész szerinti eszközökre (1. rész: lélegeztető gépekre, 2. rész: infúziós pumpákra 3. rész: betegőrző monitorra) vonatkozóan gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kiképzett szerviz szakemberrel, aki rendelkezik a gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kibocsátott oklevéllel/bizonyítvánnyal, valamint az oklevél/bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 év időtartamú, az 1. rész vonatkozásában lélegeztetőgép, 2. rész tekintetében infúziós pumpa, a 3. rész tekintetében betegőrző monitor szervizelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindítófelhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi/hibás teljesítési kötbér:Mértéke az eszköz nettó ellenértékének 0,5 %-a/nap, maximuma 15 %.

Meghiúsulási kötbér:Mértéke a szerződés nettó ellenértékének 15 %-a.

Jótállás.Időtartama: 60 hónap.

2. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:

2015. évi CXLIII. tv. (különösen Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdésekben foglaltak)

2013. évi V. tv. (különösen Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és 6: 155.(1) bekezdés)

Nyertes ajánlattevő egy (1) darab végszámla benyújtására jogosult.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EURO (EUR).

Fizetési határidő 30 nap.

A mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek a szerződéstervezetben.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Az Európa Bizottság döntése alapján Magyarország lett a rescEu készleteinek egyik fogadó országa. Az Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ECHO/RESCEU/STOCKPILING/2020/HU/001/833742 számon támogatási megállapodást kötöttek. A rescEU tartalékkapacitást a COVID-19 világjárvány nyomán kialakult szükséghelyzetre is alkalmazni lehet. Jelen közbeszerzés tárgya a koronavírus járvány elhárításához elengedhetetlenül szükséges orvosi eszközök, műszerek beszerzése. Járványügyi, egészségügyi szempontból az időtényező kiemelt fontossággal bír, így jelen eszközök beszerzése a COVID-19 világjárvány szempontjából kritikusnak tekintett, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó európai gócpontok felszámolása és a súlyos járványügyi helyzetek kezelése kapcsán kivételesen indokolt és sürgős, a nyílt eljárásban meghatározott ajánlattételi határidő nem lenne betartható.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
Place:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)

Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Ajánlatkérő a Kbt.40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.

2.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

3.Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.

5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§ (4) bek. szerinti információkat.

6.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.

7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.

8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait.(A Kbt.66.§(6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)

9.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c)pontja)Adható pontszám:minden részszempont esetén 0-100 pont.Az értékelés módszere, figyelemmel az ajánlati felhívás II.2.14) pontjára: Ár:fordított arányosítás. Minőségi szempont: 1. rész: 2. részszempont: arányosítás, 3-4. részszempont: pontozásos 2. rész: 4. részszempont: arányosítás 5. részszempont: pontozásos 3.rész: 3. részszempont: arányosítás, 4-8. részszempont:pontozásos. További információk az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban.

10.Kbt.71.§ (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

11.Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő által cégszerűen aláírt,ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció 2-4. számú mellékleteként rendelkezésre bocsátott minta szerinti szakmai ajánlatát,mely tartalmazza az eszköz gyártóját és típusát, származási helyét és műszaki paramétereit olyan részletezettséggel,amely alapján a műszaki leírásban meghatározott minimumkövetelményeknek való megfeleltethetőség megállapítható.

12.Ajánlattevőnek az ajánlatában a megajánlott termékek tekintetében be kell nyújtani az ajánlati felhívás VI.3) 11. pontja szerinti szakmai ajánlat és a műszaki specifikációban előírt,vonatkozó minimum előírásokhoz kapcsolt követelményeknek való megfelelőség igazolására a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt, -műszaki leírást,-adatlapot vagy gyártói katalógust. Amennyiben az ajánlattevő a sorozatgyártástól akár csak egy paraméterben is eltérő terméket kíván megajánlani, abban az esetben be kell nyújtani a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is.

13.Az ajánlati felhívás II.2.7) pontja szerinti a szerződés időtartamaként megadott 2 hónap alatt ajánlatkérő 60 napot, a IV.2.6) pontja szerinti az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként megadott 1 hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért.

14.Nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé.(Kbt.35.§ (8)-(9)bek.)

15.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

17. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani az alábbi nyilatkozatokat,dokumentumokat:

— felolvasólap

— Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

— Kbt.62. § (1)bekezdésének kb) pontja tekintetében tett nyilatkozat

— Kbt.62.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében tett nyilatkozat

— Kbt.67.§ (4)bekezdése szerinti nyilatkozat

— Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról

— Kbt. 66. § (6)bekezdése szerinti nyilatkozat

— Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— Egységes európai közbeszerzési dokumentum

18.Hivatkozás támogatási megállapodásra: Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közötti, ECHO/RESCEU/STOCKPILING/2020/HU/001/833742 számú támogatási megállapodás.

19. Nyertes ajánlattevő a jótállás ideje alatt köteles a teljes (full) szervizszolgáltatást biztosítani aképpen, hogy az eszközök átadás-átvételi helye a szerződés szerinti teljesítési hely. A szervizszolgáltatást végző partner megnevezését a közbeszerzési dokumentáció 2-4. számú mellékleteként rendelkezésre bocsátott minta szerinti szakmai ajánlatban meg kell adni.

20. Nyertes ajánlattevőnek a jótállás ideje alatt az alábbi szakemberekkel kell rendelkeznie (minimum feltétel)

— legalább 1 fő, az 1. rész tekintetében lélegeztető gépekre vonatkozóan gyártó által kiképzett szerviz szakemberrel, a 2. rész tekintetében infúziós pumpákra vonatkozóan gyártó által kiképzett szerviz szakemberrel, a 3. rész tekintetében betegőrző monitorra vonatkozóan gyártó által kiképzett szerviz szakemberrel, aki rendelkezik a gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kibocsátott oklevéllel/bizonyítvánnyal, valamint az oklevél/bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 év időtartamú, az 1. rész vonatkozásában lélegeztetőgép, 2. rész tekintetében infúziós pumpa, a 3. rész tekintetében betegőrző monitor szervizelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.

21. Ajánlatkérő előírja, hogy az előző 20. pontban meghatározott szerviz szakember magyarul beszéljen. Amennyiben a bemutatott szakember nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, ajánlattevőnek saját költségére tolmácsot kell biztosítania.

Folytatás VI.4.3) pontban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § (3)-(8)bekezdésének megfelelően.

VI.3) További információk pont folytatása:

22.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a Kbt. 75. § (5) bekezdése szerint jelen eljárás bármely része eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint pályázó a pályázatában a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem részeként az intenzív ellátásban használható lélegeztetőgépek és kapcsolódó orvostechnikai felszerelések készletfelhalmozását vállalta. Egy intenzív betegellátást lehetővé tevő csomag része 1 db lélegeztetőgép, 1 betegfigyelő monitor, 5 db infúziós pumpa (4 db fecskendős, valamint 1 darab volumentrikus pumpa) és 1 db dokkoló állomás. A beszerzés része továbbá 10 db betegőrző monitoronként 1 db központi monitor.További indokolás a közbeszerzési dokumentációban.

23.Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke mindegyik rész vonatkozásában, részenként: 5 000 EUR. A befizetés helye: Magyar Államkincstár, IBAN/bankszámlaszám: HU74 1000 4885 1000 8016 0020 6433, BIC/SWIFT kód: HUSTHUHB. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett (IBAN/bankszámlaszám: HU74 1000 4885 1000 8016 0020 6433, BIC/SWIFT kód: HUSTHUHB) számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát (Ajánlati biztosíték -Lélegeztetőgépek és egyéb orvosi eszközök .... rész”). A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül." Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(6) bekezdése szerint kerül visszafizetésre, ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

24. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.10) pontja szerint a változatokra történő ajánlattételt kizárja. Az egységes működtetés kialakítása és az azonos minőség biztosítása érdekében, ajánlatkérő adott részen belüli eszközcsoport vonatkozásában csak és kizárólag homogén, azaz azonos típusú és gyártótól származó eszköz megajánlását teszi lehetővé.

25.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Körmendi Miklós (00298)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2020