Lavori - 250246-2014

Mostra versione ridotta

23/07/2014    S139

România-Bucuresti: Lucrări pentru metrou

2014/S 139-250246

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, În atenția: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, România. Telefon: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. E-mail: contact@metrorex.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

În ceea ce priveşte:
CPV:45234122 Lucrări pentru metrou, 30144400 Taxare automată, 45000000 Lucrări de construcţii, 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate, 45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Lucrări pentru metrou

Taxare automată

Lucrări de construcţii

Lucrări de construcţii de căi ferate

Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 18.07.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.