Lieferungen - 250341-2022

11/05/2022    S91

Polen-Zagnańsk: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 091-250341

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-198821)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Zagnańsk
Nationale Identifikationsnummer: 9591671296
Postanschrift: ul. Spacerowa 8
Ort: Zagnańsk
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 20 – 050
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Meus
E-Mail: jst@wechsler.pl
Telefon: +48 515032361
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zagnansk.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk

Referenznummer der Bekanntmachung: PZ.271.1.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie p.n. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk, która obejmuje.

1) Modernizacji podlegać będzie 598 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy w tym:

• wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 314 szt. (Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji Technicznej i tabela opraw)

• zagęszczeniu tj. zainstalowanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych, na drogach gminnych w Siodłach, w Gruszce, Belnie, Chrustach Małych i w Goleniawach w sumie 62 punkty oświetlenia ulicznego. Uwaga Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji w/w zagęszczenia.

• Dostosowanie i włączenie do systemu inteligentnego sterowania oświetleniem istniejących opraw LED.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-198821

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 09/08/2022
muss es heißen:
Tag: 17/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: