ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 250443-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Rzeszów: Saulės fotovoltiniai moduliai

2019/S 103-250443

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 082-195988)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adresas: ul. Naruszewicza 18
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 35-055
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ryszard Kempa
El. paštas: przetargi@mpwik.rzeszow.pl
Telefonas: +48 178509716

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mpwik.rzeszow.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.

Nuorodos numeris: ZP/S-PN-18/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09331200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o., w ramach którego zostaną wykonane dwa zadania inwestycyjne, z którego każde stanowi samodzielną całość (część zamówienia).

1) Część I: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”, Instalacja o mocy 1,2 MWp zlokalizowana będzie na działce nr 1762 obręb 223. Powierzchnia niezbędna do utworzenia instalacji to ok 0,95 ha.

2) Część II: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15kW”; Instalacja o mocy 14,7 kW zostanie zamontowana na elewacji budynku administracyjnego oraz na dachu przyległego garażu przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, działki nr 1084/4 i 1085/6 obr. 207.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 082-195988

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:05
Turi būti:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 12:05
VII.2)Kita papildoma informacija:

W związku z szeregiem pytań od Wykonawców w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.