Prekės - 250443-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Rzeszów: Saulės fotovoltiniai moduliai

2019/S 103-250443

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 082-195988)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adresas: ul. Naruszewicza 18
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 35-055
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ryszard Kempa
El. paštas: przetargi@mpwik.rzeszow.pl
Telefonas: +48 178509716

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mpwik.rzeszow.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.

Nuorodos numeris: ZP/S-PN-18/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09331200 Saulės fotovoltiniai moduliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o., w ramach którego zostaną wykonane dwa zadania inwestycyjne, z którego każde stanowi samodzielną całość (część zamówienia).

1) Część I: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”, Instalacja o mocy 1,2 MWp zlokalizowana będzie na działce nr 1762 obręb 223. Powierzchnia niezbędna do utworzenia instalacji to ok 0,95 ha.

2) Część II: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15kW”; Instalacja o mocy 14,7 kW zostanie zamontowana na elewacji budynku administracyjnego oraz na dachu przyległego garażu przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, działki nr 1084/4 i 1085/6 obr. 207.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 082-195988

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:05
Turi būti:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 12:05
VII.2)Kita papildoma informacija:

W związku z szeregiem pytań od Wykonawców w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.