Služby - 250678-2019

31/05/2019    S104

Kongo-Brazzaville: Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie v Konžské republice, Brazzaville

2019/S 104-250678

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Delegace Evropské unie v Konžské republice, Brazzaville
Poštovní adresa: Quartier Blanches Gomes
Obec: Brazzaville
Kód NUTS: 00 Not specified
PSČ: 2149
Země: Kongo
Kontaktní osoba: RCE Procurement Team
E-mail: RCE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://eeas.europa.eu/delegations/
Adresa profilu zadavatele: https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/area/jobs-funds_fr
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4593
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bezpečnostní služby pro Delegaci Evropské unie v Konžské republice, Brazzaville

Spisové číslo: EEAS-676-DELCOGB-SER-FWC
II.1.2)Hlavní kód CPV
79710000 Bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejný zadavatel si přeje uzavřít rámcovou smlouvu na služby pro dodávky bezpečnostních služeb, jako jsou: obecná bezpečnost osob, dohled a kontrola přístupu do budov Delegace a do ubytování zahraničních zaměstnanců, zřízení propojení mezi různými místy určenými ke hlídání prostřednictvím hlídek a pravidelné radiové komunikace, podpora osobám v ohrožení, údržba a kontrola alarmových zařízení v ubytovacích zařízeních.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79711000 Monitorovací poplašná zařízení
79713000 Strážní služby
79715000 Hlídkování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Převážně Brazzaville; některé služby mohou být příležitostně požadovány v celé zemi.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 72
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný počet zájemců: 10
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

Počet uchazečů není omezen.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry Evropské unie

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Zakázka se vypisuje s cílem uzavřít smlouvu na počáteční dobu 48 měsíců s možností dvojího prodloužení pokaždé v délce 12 měsíců.

IV.1.5)Informace o jednání
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/07/2019
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: l-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz zadávací dokumentace k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v bodě I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/05/2019