Szolgáltatások - 250678-2019

31/05/2019    S104

Kongó-Brazzaville: Biztonsági szolgáltatások az Európai Unió Kongói Köztársasági Delegációja (Brazzaville) számára

2019/S 104-250678

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Délégation de l'Union européenne en république du Congo Brazzaville
Postai cím: Quartier Blanches Gomes
Város: Brazzaville
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 2149
Ország: Kongó
Kapcsolattartó személy: RCE Procurement Team
E-mail: RCE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://eeas.europa.eu/delegations/
A felhasználói oldal címe: https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/area/jobs-funds_fr
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4593
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági szolgáltatások az Európai Unió Kongói Köztársasági Delegációja (Brazzaville) számára

Hivatkozási szám: EEAS-676-DELCOGB-SER-FWC
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő szolgáltatási keretszerződést kíván kötni biztonsági szolgáltatások biztosítására, mint pl.: személyek általános védelmének biztosítása, a delegáció épületeibe, valamint a külszolgálati munkatársak lakásaiba való bejutás felügyelete és ellenőrzése, kapcsolat kiépítése a megfigyelés alatt álló helyszínek között őrjáratok, valamint időszakos rádiós ellenőrzés révén, segítségnyújtás a veszélyben lévő személyek számára, a lakásokban levő riasztórendszerek karbantartása és figyelése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79711000 Riasztásfigyelési szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Főként Brazzaville, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat alkalomadtán országszerte kell teljesíteni.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 10
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelentkezők száma nincs korlátozva.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A szerződésre irányuló pályázati eljárást egy 48 hónapos kezdő időszakra szóló szerződés megkötése céljából indítják, a szerződés 2 alkalommal hosszabbítható meg, alkalmanként 12 hónapra.

IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/07/2019
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: l-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) pontjában feltüntetett címen hozzáférhető dokumentumokat.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/05/2019