Služby - 250682-2019

TINázovBelgicko-Brusel: Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení vykonávaním riadiacich funkcií
NDČíslo zverejnenia oznámenia250682-2019
PDDátum uverejnenia31/05/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka104
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 – Finance, Public Procurement and Internal Control
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný20/05/2019
DTLehota na predloženie02/07/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)80532000 - Manažérske školenia
80570000 - Školenia zamerané na osobný rozvoj
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
BE10
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ