Usluge - 250682-2019

31/05/2019    S104    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Višestruki kaskadni okvirni ugovori za usluge osposobljavanja za djelatnike europskih institucija, ureda, drugih tijela i agencija EU-a koji su na položaju ili mogu biti pozvani na upravljački položaj

2019/S 104-250682

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 – Finance,Public Procurement and Internal Control
Poštanska adresa: Office SC11 06/049
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament (EP)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0
Država: Luksemburg
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije i Europsko vijeće
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0
Država: Luksemburg
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://curia.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0
Država: Luksemburg
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eca.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eesc.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski odbor regija (OR)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Adresa profila kupca: www.cor.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ombudsman.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.edps.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Mjesto: Ljubljana
NUTS kod: SI0
Država: Slovenija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.acer.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za bioindustriju
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.bbi-europe.eu/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV0
Država: Latvija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: BE10
Država: Luksemburg
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://cdt.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Mjesto: Thessaloniki
NUTS kod: EL52
Država: Grčka
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.cedefop.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL3
Država: Nizozemska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.europol.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0
Država: Luksemburg
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (CLEANSKY)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.cleansky.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://eacea.ec.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA2
Država: Njemačka
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.easa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/easme

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski potporni ured za azil (EASO)
Mjesto: Valetta
NUTS kod: MT
Država: Malta
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://easo.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101
Država: Francuska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eba.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Mjesto: Solna
NUTS kod: SE
Država: Švedska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ecdc.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI
Država: Finska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.echa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija (EDA)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eda.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš (EEA)
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK0
Država: Danska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://eea.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Mjesto: Vigo
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efca.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LV
Država: Latvija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://eige.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Poštanska adresa: Office SC11 06/049
Mjesto: Frankfurt
NUTS kod: DE712
Poštanski broj: 1049
Država: Njemačka
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://eiopa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Mjesto: Lisboa
NUTS kod: PT17
Država: Portugal
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.emcdda.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Poštanska adresa: Office SC11 06/049
Mjesto: Lisboa
NUTS kod: PT17
Država: Portugal
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.emsa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za željeznice
Mjesto: Lille, Valenciennes
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.era.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.erc.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101
Država: Francuska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.esma.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Mjesto: Torino
NUTS kod: ITC11
Država: Italija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.etf.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Mjesto: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
NUTS kod: EE
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eulisa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Mjesto: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
NUTS kod: ES21
Država: Španjolska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://osha.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Mjesto: Dublin
NUTS kod: IE061
Država: Irska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: Office SC11 06/049
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL3
Poštanski broj: 1049
Država: Nizozemska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.eurojust.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL3
Država: Nizozemska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.europol.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fuzija za energiju (F4E)
Mjesto: Barcelona
NUTS kod: ES511
Država: Španjolska
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://fusionforenergy.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (Zajedničko poduzeće FCH 2)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.fch.europa.eu/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Mjesto: Vienna
NUTS kod: AT13
Država: Austrija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://fra.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europski GNSS (GSA)
Poštanska adresa: Office SC11 06/049
Mjesto: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
NUTS kod: CZ01
Poštanski broj: 1049
Država: Češka
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.gsa.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI2)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.imi.europa.eu/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/inea

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za istraživanje (REA)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (Zajedničko poduzeće S2R)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://shift2rail.org

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće SESAR
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.sesarju.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://srb.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki kaskadni okvirni ugovori za usluge osposobljavanja za djelatnike europskih institucija, ureda, drugih tijela i agencija EU-a koji su na položaju ili mogu biti pozvani na upravljački položaj

Referentni broj: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80532000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Višestruki kaskadni okvirni ugovori za usluge osposobljavanja i podučavanja za djelatnike europskih institucija, ureda, drugih tijela i agencija EU-a koji su na položaju ili mogu biti pozvani na upravljački položaj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1: osposobljavanje za upravljačke vještine

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80532000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

II.2.4)Opis nabave:

Izvoditeljevi glavi zadaci u sklopu grupe 1 bit će:

(i) pružanje tečajeva navedenih u trenutačnom rasporedu škole, priloženog kao Prilog 1, sve dok ih se pruža, i razvoj novih programa za školu. To se posebice odnosi na mješovito učenje i metode stručnog razvoja na temelju grupne podrške;

(ii) razvoj i vođenje posebno prilagođenih tečajeva prema posebnim zahtjevima institucije ili skupine institucija. To se posebice odnosi na mješovito učenje i učenje na daljinu/virtualno učenje;

(iii) pružanje tima kvalitetnih trenera koji će pružati te programe osposobljavanja;

(iv) proaktivno praćenje ocjenjivanja predloženih aktivnosti osposobljavanja i, uz odobrenje dotičnih javnih naručitelja, poduzimanje potrebne korektivne radnje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativni krediti EU-a

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podučavanje za upravitelje i timove

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80570000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

II.2.4)Opis nabave:

Izvoditeljevi glavi zadaci u sklopu grupe 2 bit će:

(i) pružanje tima instruktora, uključujući visokokvalificirane instruktore (od kojih bi neki trebali obavljati poslove trenera za instruktore i nadzornika instruktora) sa značajnim vlastitim iskustvom u upravljanju, koji će pružati usluge podučavanja (uključujući, za neke, osposobljavanje instruktora i nadzor instruktora za interne instruktore) uime škole i ostalih javnih naručitelja;

(iv) proaktivno praćenje ocjenjivanja predloženih aktivnosti podučavanja i, uz odobrenje dotičnih javnih naručitelja, poduzimanje potrebne korektivne radnje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativni krediti EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/07/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3). Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja. Neće se pružiti papirnata inačica.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +35 24303-1
Telefaks: +35 243032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/05/2019