Pakalpojumi - 250682-2019

31/05/2019    S104    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Vairākkārtēji kaskādes veida pamatnolīgumi par apmācības pakalpojumiem Eiropas iestāžu, biroju, citu struktūru un ES aģentūru darbiniekiem, kas veic vadītāju pienākumus vai kas var tikt aicināti veikt vadītāju pienākumus

2019/S 104-250682

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 – Finance, Public Procurement and Internal Control
Pasta adrese: Office SC11 06/049
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Pircēja profila adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments (EP)
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome un Eiropadome
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.eca.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eeas.europa.eu/index_en.htm

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.eesc.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja (RK)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Pircēja profila adrese: www.cor.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.ombudsman.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.edps.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Pilsēta: Ljubljana
NUTS kods: SI0
Valsts: Slovēnija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.acer.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Biorūpniecības kopuzņēmums (kopuzņēmums BBI)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.bbi-europe.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Pilsēta: Riga
NUTS kods: LV0
Valsts: Latvija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: BE10
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://cdt.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Pilsēta: Thessaloniki
NUTS kods: EL52
Valsts: Grieķija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.cedefop.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Pilsēta: The Hague
NUTS kods: NL3
Valsts: Nīderlande
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.europol.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/chafea

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Clean Sky 2 (CLEANSKY)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.cleansky.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eacea.ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Pilsēta: Cologne
NUTS kods: DEA2
Valsts: Vācija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.easa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/easme

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Pilsēta: Valetta
NUTS kods: MT
Valsts: Malta
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://easo.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Banku iestāde (EBI)
Pilsēta: Paris
NUTS kods: FR101
Valsts: Francija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eba.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Pilsēta: Solna
NUTS kods: SE
Valsts: Zviedrija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ecdc.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Pilsēta: Helsinki
NUTS kods: FI
Valsts: Somija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.echa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.eda.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Pilsēta: Copenhagen
NUTS kods: DK0
Valsts: Dānija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://eea.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Pilsēta: Vigo
NUTS kods: ES
Valsts: Spānija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.efca.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Pilsēta: Vilnius
NUTS kods: LV
Valsts: Latvija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eige.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Pasta adrese: Office SC11 06/049
Pilsēta: Frankfurt
NUTS kods: DE712
Pasta indekss: 1049
Valsts: Vācija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eiopa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Pilsēta: Lisboa
NUTS kods: PT17
Valsts: Portugāle
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.emcdda.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Pasta adrese: Office SC11 06/049
Pilsēta: Lisboa
NUTS kods: PT17
Valsts: Portugāle
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.emsa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Pilsēta: Lille, Valenciennes
NUTS kods: FR
Valsts: Francija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.era.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.erc.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Pilsēta: Paris
NUTS kods: FR101
Valsts: Francija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.esma.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Pilsēta: Torino
NUTS kods: ITC11
Valsts: Itālija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.etf.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (EU-LISA)
Pilsēta: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
NUTS kods: EE
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eulisa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Pilsēta: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
NUTS kods: ES21
Valsts: Spānija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://osha.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Pilsēta: Dublin
NUTS kods: IE061
Valsts: Īrija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eurojust
Pasta adrese: Office SC11 06/049
Pilsēta: The Hague
NUTS kods: NL3
Pasta indekss: 1049
Valsts: Nīderlande
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.eurojust.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Pilsēta: The Hague
NUTS kods: NL3
Valsts: Nīderlande
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.europol.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Fusion for Energy (F4E)
Pilsēta: Barcelona
NUTS kods: ES511
Valsts: Spānija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://fusionforenergy.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (kopuzņēmums FCH 2)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.fch.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Pilsēta: Vienna
NUTS kods: AT13
Valsts: Austrija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://fra.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Pasta adrese: Office SC11 06/049
Pilsēta: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
NUTS kods: CZ01
Pasta indekss: 1049
Valsts: Čehija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.gsa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums IMI 2
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.imi.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/inea

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Pētniecības izpildaģentūra (REA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Shift2Rail (kopuzņēmums S2R)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://shift2rail.org

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums SESAR
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.sesarju.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Vienotā noregulējuma valde (VNV)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://srb.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairākkārtēji kaskādes veida pamatnolīgumi par apmācības pakalpojumiem Eiropas iestāžu, biroju, citu struktūru un ES aģentūru darbiniekiem, kas veic vadītāju pienākumus vai kas var tikt aicināti veikt vadītāju pienākumus

Atsauces numurs: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Galvenās CPV kods
80532000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Vairākkārtēji kaskādes veida pamatnolīgumi par apmācības un izaugsmes vadības pakalpojumiem Eiropas iestāžu, biroju, citu struktūru un ES aģentūru darbiniekiem, kas veic vadītāju pienākumus vai kas var tikt aicināti veikt vadītāju pienākumus

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

1. daļa: vadības prasmju apmācības

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80532000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

lūdzam skatīt I.3) iedaļā minēto tīmekļa vietni.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmēja 1. daļas ietvaros sniedzamie galvenie uzdevumi:

(i) nodrošināt kursus, kas pašreiz ir noteikti skolas grafikā (1. pielikums), tik ilgi, kamēr ir noteikts tos turpināt pasniegt, un izstrādāt jaunas skolai paredzētas programmas. Konkrētāk, minētais ietver jaukta tipa mācības un profesionālās izaugsmes metodes, kuru pamatā ir grupas darba veicināšana (“group facilitation”);

(ii) izstrādāt un vadīt pielāgotus apmācības kursus atbilstoši iestādes vai iestāžu grupas konkrētajām vajadzībām. Konkrētāk, minētais ietver jaukta tipa mācības un tālmācības / mācības virtuālajā vidē;

(iii) nodrošināt tādu kvalificētu pasniedzēju grupu, kuri pasniegs šīs mācību programmas;

(iv) tālredzīgi pārraudzīt piedāvāto apmācību pasākumu izvērtēšanu un, vienojoties ar attiecīgajām līgumslēdzējām iestādēm, veikt jebkādu nepieciešamo koriģējošo darbību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ES administratīvās apropriācijas

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Vadītāju un grupu izaugsmes vadība

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
80570000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE10
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

lūdzam skatīt I.3) iedaļā minēto tīmekļa vietni.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmēja 2. daļas ietvaros sniedzamie galvenie uzdevumi:

(i) nodrošināt pasniedzēju grupu, ietverot augsti kvalificētus pasniedzējus (dažiem būtu jāspēj darboties kā pasniedzēju instruktoriem un pasniedzēju uzraugiem), kuriem pašiem ir ievērojama vadības pieredze, lai skolas un citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā sniegtu izaugsmes vadības pakalpojumus (tostarp dažiem – pasniedzēju apmācību un pasniedzēju uzraudzību, kas paredzēta iekšējās struktūrvienības pasniedzējiem);

(ii) tālredzīgi pārraudzīt piedāvāto izaugsmes vadības pasākumu izvērtēšanu un, vienojoties ar attiecīgajām līgumslēdzējām iestādēm, veikt jebkādu nepieciešamo koriģējošo darbību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ES administratīvās apropriācijas

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Lūdzam skatīt I.3) iedaļā minēto tīmekļa vietni.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 3
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/07/2019
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/07/2019
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BEĻĢIJA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Lūdzam skatīt I.3) iedaļā norādīto tīmekļa vietni. Tā tiks regulāri atjaunināta, tāpēc pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām. Netiks nodrošinātas drukātas versijas.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +35 24303-1
Fakss: +35 243032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/05/2019