Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 250682-2019

31/05/2019    S104

il-Belġju-Brussell: Oqfsa ta' Kuntratti Multipli f'Ordni ta' Prijorità għal Servizzi ta' Taħriġ għall-Persunal tal-Istituzzjonijiet Ewropej, l-Uffiċċji, Korpi oħra u Aġenziji tal-UE li għandhom jew jista' jkollhom Karigi Maniġerjali

2019/S 104-250682

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 —Finance, Public Procurement and Internal Control
Indirizz postali: Office SC11 06/049
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew (PE)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.consilium.europa.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eca.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Indirizz tal-profil tax-xerrej: www.cor.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.edps.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Belt: Ljubljana
Kodiċi NUTS: SI0 SLOVENIJA
Pajjiż: Is-Slovenja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.acer.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (l-Impriża Konġunta BBI)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)
Belt: Riga
Kodiċi NUTS: LV0 LATVIJA
Pajjiż: Il-Latvja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://cdt.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP)
Belt: Thessaloniki
Kodiċi NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Pajjiż: Il-Greċja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.cedefop.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL)
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europol.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta "Clean Sky 2" (CLEANSKY)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.cleansky.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://eacea.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA)
Belt: Cologne
Kodiċi NUTS: DEA2 Köln
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/easme
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Belt: Valetta
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://easo.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Belt: Paris
Kodiċi NUTS: FR101 Paris
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eba.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Belt: Solna
Kodiċi NUTS: SE SVERIGE
Pajjiż: L-Iżvezja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ecdc.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.echa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (AED)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eda.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (AEA)
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK0 DANMARK
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://eea.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Belt: Vigo
Kodiċi NUTS: ES ESPAÑA
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.efca.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Belt: Vilnius
Kodiċi NUTS: LV LATVIJA
Pajjiż: Il-Latvja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://eige.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Indirizz postali: Office SC11 06/049
Belt: Frankfurt
Kodiċi NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://eiopa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Belt: Lisboa
Kodiċi NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Pajjiż: Il-Portugall
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.emcdda.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Indirizz postali: Office SC11 06/049
Belt: Lisboa
Kodiċi NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Pajjiż: Il-Portugall
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.emsa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Belt: Lille, Valenciennes
Kodiċi NUTS: FR FRANCE
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.era.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.erc.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Belt: Paris
Kodiċi NUTS: FR101 Paris
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.esma.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Belt: Torino
Kodiċi NUTS: ITC11 Torino
Pajjiż: L-Italja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.etf.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Belt: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
Kodiċi NUTS: EE EESTI
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Belt: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
Kodiċi NUTS: ES21 País Vasco
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://osha.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND)
Belt: Dublin
Kodiċi NUTS: IE061 Dublin
Pajjiż: L-Irlanda
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
Indirizz postali: Office SC11 06/049
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.eurojust.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL)
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europol.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta "Fusion for Energy" (F4E)
Belt: Barcelona
Kodiċi NUTS: ES511 Barcelona
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (l-Impriża Konġunta FCH 2)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.fch.europa.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Belt: Vienna
Kodiċi NUTS: AT13 Wien
Pajjiż: L-Awstrija
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://fra.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Indirizz postali: Office SC11 06/049
Belt: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
Kodiċi NUTS: CZ01 Praha
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: iċ-Ċekja
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta għall-IMI 2 (IMI 2 JU)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/inea
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://shift2rail.org
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta SESAR (SESAR JU)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.sesarju.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BUR)
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://srb.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Oqfsa ta' Kuntratti Multipli f'Ordni ta' Prijorità għal Servizzi ta' Taħriġ għall-Persunal tal-Istituzzjonijiet Ewropej, l-Uffiċċji, Korpi oħra u Aġenziji tal-UE li għandhom jew jista' jkollhom Karigi Maniġerjali

Numru ta' referenza: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80532000 Servizzi tat-taħriġ ta' l-amministraturi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Oqfsa ta' kuntratti multipli f'ordni ta' prijorità għal servizzi ta' taħriġ u kkowċjar għall-persunal tal-istituzzjonijiet Ewropej, l-uffiċċji, korpi oħra u aġenziji tal-UE li għandhom jew jista' jkollhom karigi maniġerjali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-1 lott: Taħriġ fil-Ħiliet Maniġerjali

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80532000 Servizzi tat-taħriġ ta' l-amministraturi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-Punt I.3).

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħlijiet ewlenin tal-kuntrattur taħt Lott 1 għandhom ikunu:

(i) li jingħataw l-korsijiet li jidhru fl-iskeda preżenti tal-iskola, mehmuża bħala l-Anness 1, sakemm jitkomplew u l-iżvilupp ta' programmi ġodda għall-Iskola. B'mod partikulari dan jinkludi t-tagħlim imħallat u metodi ta' żvilupp professjonali bbażati fuq l-iffaċilitar fi gruppi;

(ii) li jitfasslu u jitmexxew korsijiet ta' taħriġ imfassla apposta skont il-ħtiġijiet speċifiċi ta' istituzzjoni jew grupp ta' istituzzjonijiet. B'mod partikulari dan jinkludi t-tagħlim imħallat u t-tagħlim mill-bogħod/virtwali;

(iii) li jiġi pprovdut tim ta' ħarrieġa ta' kwalità biex jagħtu dawn il-programmi ta' taħriġ;

(iv) li tiġi mmonitorjata b'mod proattiv il-valutazzjoni tal-attivitajiet ta' taħriġ proposti u, bi ftehim mal-Awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt, li tittieħed kwalunkwe azzjoni korrettiva meħtieġa.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ikkowċjar għall-Maniġers u għat-Timijiet

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80570000 Servizzi tat-taħriġ għall-iżvilupp tal-personal
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-Punt I.3).

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħlijiet ewlenin tal-kuntrattur taħt Lott 2 għandhom ikunu:

(i) li jiġi pprovdut tim ta' persuni li jħarrġu, inkluż persuni bi kwalifiki għolja li jħarrġu (li xi wħud minnhom għandhom ikunu jistgħu jaġixxu ta' ħarrieġa tal-persuni li jħarrġu u superviżuri tal-persuni li jħarrġu) li huma wkoll għandhom esperjenza sinifikanti fl-immaniġġjar, biex jipprovdu servizzi ta' kkowċjar (inkluż, għal xi wħud, taħriġ u superviżjoni tal-persuni li jħarrġu għall-persuni interni li jħarrġu ) għan-nom tal-iskola u tal-Awtoritajiet l-oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratt;

(ii) li tiġi mmonitorjata b'mod proattiv il-valutazzjoni tal-attivitajiet ta' kkowċjar proposti u, bi ftehim mal-Awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt, li tittieħed kwalunkwe azzjoni korrettiva meħtieġa.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet speċifikat fil-Punt I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/07/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 03/07/2019
Ħin lokali: 10:30
Post:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok irreferi għas-sit tal-Internet imsemmi fil-Punt I.3). Is-sit tal-Internet se jiġi aġġornat b'mod regolari u hija għalhekk ir-responsabbiltà ta' min jitfa' l-offerta li jiċċekkja għal aġġornamenti u modifikazzjonijiet waqt il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti. Mhijiex se tiġi pprovduta verżjoni stampata.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +35 24303-1
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/05/2019