Služby - 250682-2019

31/05/2019    S104

Belgicko-Brusel: Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení vykonávaním riadiacich funkcií

2019/S 104-250682

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 – Finance, Public Procurement and Internal Control
Poštová adresa: Office SC11 06/049
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament (EP)
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie a Európska rada
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eca.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky výbor regiónov (VR)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.cor.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.edps.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Mesto/obec: Ljubljana
Kód NUTS: SI0 SLOVENIJA
Štát: Slovinsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.acer.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (spoločný podnik BBI)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV0 LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Luxembursko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://cdt.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Štát: Grécko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.cedefop.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europol.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (CLEANSKY)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cleansky.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eacea.ec.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA2 Köln
Štát: Nemecko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.easa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/easme
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Mesto/obec: Valetta
Kód NUTS: MT MALTA
Štát: Malta
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://easo.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
Štát: Francúzsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eba.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Mesto/obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
Štát: Švédsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ecdc.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Štát: Fínsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.echa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eda.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK0 DANMARK
Štát: Dánsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eea.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efca.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LV LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eige.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Office SC11 06/049
Mesto/obec: Frankfurt
Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PSČ: 1049
Štát: Nemecko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eiopa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Štát: Portugalsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.emcdda.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Office SC11 06/049
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Štát: Portugalsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.emsa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Mesto/obec: Lille, Valenciennes
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.era.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.erc.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
Štát: Francúzsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Mesto/obec: Torino
Kód NUTS: ITC11 Torino
Štát: Taliansko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.etf.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (EU – Lisa)
Mesto/obec: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
Kód NUTS: EE EESTI
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Mesto/obec: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
Kód NUTS: ES21 País Vasco
Štát: Španielsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://osha.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE061 Dublin
Štát: Írsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Poštová adresa: Office SC11 06/049
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
PSČ: 1049
Štát: Holandsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eurojust.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europol.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511 Barcelona
Štát: Španielsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (spoločný podnik FCH 2)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.fch.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT13 Wien
Štát: Rakúsko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://fra.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Poštová adresa: Office SC11 06/049
Mesto/obec: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 1049
Štát: Česko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky 2 (spoločný podnik IMI 2)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/inea
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre výskum (REA)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Shift to Rail (S2R)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://shift2rail.org
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Sesar (spoločný podnik SESAR)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sesarju.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://srb.europa.eu
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení vykonávaním riadiacich funkcií

Referenčné číslo: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Hlavný kód CPV
80532000 Manažérske školenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie služieb odbornej prípravy a služieb profesionálnych poradcov pre zamestnancov európskych inštitúcií, úradov, iných orgánov a agentúr EÚ, ktorí vykonávajú alebo môžu byť poverení vykonávaním riadiacich funkcií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1: Odborná príprava v oblasti riadiacich zručností

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000 Manažérske školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Medzi hlavné úlohy dodávateľa v rámci časti 1 bude patriť:

i) dodanie kurzov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v školskom harmonograme, priložených ako príloha 1, pokiaľ sa v nich bude pokračovať a vypracovanie nových programov pre školu. To predovšetkým zahŕňa spojené vzdelávanie a metodiky profesionálneho rozvoja založené na skupinovej pomoci;

ii) vypracovanie a vedenie prispôsobených kurzov odbornej prípravy v súlade s osobitnými požiadavkami inštitúcie alebo skupiny inštitúcií. To predovšetkým zahŕňa spojené vzdelávanie a diaľkové/virtuálne vzdelávanie;

iii) poskytnutie tímu kvalifikovaných školiteľov na realizáciu týchto programov odbornej prípravy;

iv) proaktívne monitorovanie hodnotenia navrhnutých školení, po dohode s príslušnými verejnými obstarávateľmi a vykonanie akýchkoľvek nápravných opatrení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Administratívne úvery EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby profesionálnych poradcov pre vedúcich pracovníkov a tímy

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80570000 Školenia zamerané na osobný rozvoj
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Medzi hlavné úlohy dodávateľa v rámci časti 2 bude patriť:

i) poskytnutie tím profesionálnych poradcov, vrátane vysoko kvalifikovaných profesionálnych poradcov (z ktorých niektorí by mali byť schopní vystupovať ako školitelia poradcov a dozor pre poradcov) s rozsiahlymi riadiacimi skúsenosťami, poskytnutie služieb profesionálnych poradcov (vrátane, pre niektorých, školenia poradcov a dozoru pre interných poradcov) v mene školy a ostatných verejných obstarávateľov;

ii) proaktívne monitorovanie hodnotenia navrhnutých poradenských činností, po dohode s príslušnými verejnými obstarávateľmi a vykonanie akýchkoľvek nápravných opatrení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Administratívne úvery EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/07/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/07/2019
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BELGICKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3), stránka bude pravidelne aktualizovaná, a preto je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali aktualizácie a úpravy počas výberového konania. Neposkytne sa žiadna tlačená verzia.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/05/2019