Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 250682-2019

31/05/2019    S104

Belgija-Bruselj: Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja osebja evropskih institucij, uradov, drugih organov in agencij EU, ki zaseda ali bi lahko bilo pozvano k zasedanju vodstvenih položajev

2019/S 104-250682

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 — Finance, Public Procurement and Internal Control
Poštni naslov: Office SC11 06/049
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament (EP)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Država: Luksemburg
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije in Evropski svet
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Država: Luksemburg
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://curia.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Država: Luksemburg
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eca.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski odbor regij (OR)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Internetni naslov profila kupca: www.cor.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.edps.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI0 SLOVENIJA
Država: Slovenija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.acer.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
Kraj: Riga
Šifra NUTS: LV0 LATVIJA
Država: Latvija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Luksemburg
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://cdt.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Kraj: Thessaloniki
Šifra NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Država: Grčija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.cedefop.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Država: Nizozemska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.europol.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Država: Luksemburg
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje „Čisto nebo 2“
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.cleansky.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eacea.ec.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA)
Kraj: Cologne
Šifra NUTS: DEA2 Köln
Država: Nemčija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.easa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/easme
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Kraj: Valetta
Šifra NUTS: MT MALTA
Država: Malta
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://easo.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski bančni organ (EBA)
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eba.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Kraj: Solna
Šifra NUTS: SE SVERIGE
Država: Sweden
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ecdc.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Kraj: Helsinki
Šifra NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Država: Finska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.echa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska obrambna agencija (EDA)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eda.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje (EEA)
Kraj: Copenhagen
Šifra NUTS: DK0 DANMARK
Država: Danska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://eea.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Kraj: Vigo
Šifra NUTS: ES ESPAÑA
Država: Španija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.efca.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LV LATVIJA
Država: Latvija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eige.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poštni naslov: Office SC11 06/049
Kraj: Frankfurt
Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Poštna številka: 1049
Država: Nemčija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eiopa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Kraj: Lisboa
Šifra NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Država: Portugalska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.emcdda.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poštni naslov: Office SC11 06/049
Kraj: Lisboa
Šifra NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Država: Portugalska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.emsa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za železnice
Kraj: Lille, Valenciennes
Šifra NUTS: FR FRANCE
Država: Francija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.era.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.erc.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Država: Francija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Kraj: Torino
Šifra NUTS: ITC11 Torino
Država: Italija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.etf.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu‑LISA)
Kraj: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
Šifra NUTS: EE EESTI
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Kraj: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
Šifra NUTS: ES21 País Vasco
Država: Španija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://osha.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Kraj: Dublin
Šifra NUTS: IE061 Dublin
Država: Irska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: Office SC11 06/049
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Poštna številka: 1049
Država: Nizozemska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.eurojust.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL3 WEST-NEDERLAND
Država: Nizozemska
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.europol.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje „Fusion for Energy“ (F4E)
Kraj: Barcelona
Šifra NUTS: ES511 Barcelona
Država: Španija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (Skupno podjetje za GCV 2)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.fch.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Kraj: Vienna
Šifra NUTS: AT13 Wien
Država: Avstrija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://fra.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poštni naslov: Office SC11 06/049
Kraj: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
Šifra NUTS: CZ01 Praha
Poštna številka: 1049
Država: Češka
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (Skupno podjetje IMI 2)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/inea
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za raziskave (REA)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje Shift2Rail (Skupno podjetje S2R)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://shift2rail.org
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje SESAR
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sesarju.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Enotni odbor za reševanje (SRB)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://srb.europa.eu
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja osebja evropskih institucij, uradov, drugih organov in agencij EU, ki zaseda ali bi lahko bilo pozvano k zasedanju vodstvenih položajev

Referenčna številka dokumenta: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Glavna koda CPV
80532000 Storitve poslovodnega usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja in inštruiranja osebja evropskih institucij, uradov, drugih organov in agencij EU, ki zaseda ali bi lahko bilo pozvano k zasedanju vodstvenih položajev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Usposabljanje na področju vodstvenih sposobnosti

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80532000 Storitve poslovodnega usposabljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavne naloge izvajalca v okviru sklopa 1 bodo:

(i) da izvaja tečaje, ki so prikazani v sedanjem programu šol, priloženem kot Priloga 1, dokler trajajo, in razvije nove programe za šolo. To vključuje zlasti kombinirano učenje in metode poklicnega razvoja, ki temeljijo na podpori skupin;

(ii) da razvije in vodi prilagojene tečaje usposabljanja v skladu s posebnimi potrebami institucije ali skupine institucij. To vključuje zlasti kombinirano učenje in učenje na daljavo/virtualno učenje;

(iii) da zagotovi ekipo kakovostnih inštruktorjev za izvedbo teh programov usposabljanja;

(iv) da aktivno spremlja ocenjevanje predlaganih dejavnosti usposabljanja in sprejme potrebne korektivne ukrepe v soglasju z zadevnim naročnikom.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Upravna sredstva EU

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Inštruiranje za vodstveno osebje in timsko inštruiranje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80570000 Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavne naloge izvajalca v okviru sklopa 2 bodo:

(i) da zagotovi ekipo inštruktorjev, vključno z visoko usposobljenimi inštruktorji (od katerih bi nekateri morali imeti možnost, da delujejo kot inštruktorji in nadzorniki inštruktorjev), ki imajo sami veliko izkušenj z upravljanjem, za zagotavljanje storitev inštruiranja (v primeru nekaterih tudi z usposabljanjem in nadzorom inštruktorjev za interne inštruktorje) v imenu šole in drugih naročnikov;

(ii) da aktivno spremlja ocenjevanje predlaganih dejavnosti usposabljanja in sprejme potrebne korektivne ukrepe v soglasju z zadevnim naročnikom.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Upravna sredstva EU

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/07/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/07/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletno mesto, navedeno v točki I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo; za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju so torej odgovorni ponudniki. Tiskana različica ne bo izdana.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +35 24303-1
Telefaks: +35 243032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/05/2019