Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 250682-2019

31/05/2019    S104

Belgien-Bryssel: Multipla ramavtal i kaskadform avseende utbildningstjänster till förmån för personal vid EU:s institutioner, kontor, andra organ och EU-byråer, som innehar eller kan komma att uppmanas att inta ledande befattningar

2019/S 104-250682

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 - Finance, Public Procurement and Internal Control
Postadress: Office SC11 06/049
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet (EP)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd och Europeiska rådet
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eca.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten (EEAS)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska regionkommittén (ReK)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Upphandlarprofil: www.cor.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.edps.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Ort: Ljubljana
Nuts-kod: SI0 SLOVENIJA
Land: Slovenien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.acer.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (gemensamma företaget BBI JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bbi-europe.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Ort: Riga
Nuts-kod: LV0 LATVIJA
Land: Lettland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Luxemburg
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://cdt.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Ort: Thessaloniki
Nuts-kod: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Land: Grekland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.cedefop.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL3 WEST-NEDERLAND
Land: Nederländerna
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europol.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget Clean Sky 2 (CLEANSKY)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.cleansky.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eacea.ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Ort: Cologne
Nuts-kod: DEA2 Köln
Land: Tyskland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.easa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/easme
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Ort: Valetta
Nuts-kod: MT MALTA
Land: Malta
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://easo.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Land: Frankrike
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eba.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ecdc.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.echa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eda.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Ort: Copenhagen
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eea.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Land: Spanien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efca.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LV LATVIJA
Land: Lettland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eige.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Postadress: Office SC11 06/049
Ort: Frankfurt
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 1049
Land: Tyskland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eiopa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Ort: Lisboa
Nuts-kod: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.emcdda.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Postadress: Office SC11 06/049
Ort: Lisboa
Nuts-kod: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Land: Portugal
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.emsa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens järnvägsbyrå (Era)
Ort: Lille, Valenciennes
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.era.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.erc.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Land: Frankrike
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esma.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Ort: Torino
Nuts-kod: ITC11 Torino
Land: Italien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.etf.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Eu-Lisa)
Ort: Talinn (ESTONIA), Strasbourg (FRANCE), Sankt Johann im Pongau (AUSTRIA), Brussels (BELGIUM)
Nuts-kod: EE EESTI
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Ort: Bilbao (SPAIN) and Brussels (BELGIUM)
Nuts-kod: ES21 País Vasco
Land: Spanien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://osha.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Ort: Dublin
Nuts-kod: IE061 Dublin
Land: Irland
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: Office SC11 06/049
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL3 WEST-NEDERLAND
Postnummer: 1049
Land: Nederländerna
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eurojust.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL3 WEST-NEDERLAND
Land: Nederländerna
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europol.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: F4E (Fusion for Energy)
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Land: Spanien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://fusionforenergy.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (gemensamma företaget FCH 2 JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fch.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Ort: Vienna
Nuts-kod: AT13 Wien
Land: Österrike
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://fra.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Postadress: Office SC11 06/049
Ort: Prague (TCHEC REP), St Germain en Laye (FRANCE)
Nuts-kod: CZ01 Praha
Postnummer: 1049
Land: Tjeckien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2 JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/inea
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för forskning (REA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Det gemensamma företaget S2R (Shift2Rail)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://shift2rail.org
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Det gemensamma Sesar-företaget (SESAR JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.sesarju.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://srb.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4800
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipla ramavtal i kaskadform avseende utbildningstjänster till förmån för personal vid EU:s institutioner, kontor, andra organ och EU-byråer, som innehar eller kan komma att uppmanas att inta ledande befattningar

Referensnummer: EPSO/EUSA/PO/2018/028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80532000 Chefsutbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Multipla ramavtal i kaskadform för tjänster avseende utbildning och handledning av personal vid EU:s institutioner, kontor, andra organ och EU:s byråer, som innehar eller kan komma att uppmanas att inta ledande befattningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 1: Ledarskapsutbildning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80532000 Chefsutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagarens huvuduppgifter under del 1 kommer att vara:

i) Att leverera de kurser som anges i skolans nuvarande program, bifogat som bilaga 1, så länge de pågår, samt att utveckla nya utbildningsprogram för skolan. I synnerhet inbegriper detta en blandning av inlärning och metoder för yrkesutveckling baserat på gruppfacilitering;

ii) Att ta fram och genomföra skräddarsydda utbildningskurser i enlighet med specifika krav från en institution eller en grupp av institutioner. I synnerhet inbegriper detta en blandning av inlärning och distans-/virtuell inlärning;

iii) Att tillhandahålla ett team av kvalitativa utbildare för att genomföra dessa utbildningsprogram;

iv) Att proaktivt övervaka utvärderingen av de föreslagna utbildningsverksamheterna och, i samförstånd med berörda avtalsslutande myndigheter, vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utbildning för ledare och grupper

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80570000 Personlighetsutvecklande utbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagarens huvuduppgifter under del 2 kommer att vara:

i) Att tillhandahålla ett team av utbildare, inklusive högkvalificerade utbildare (varav vissa ska kunna utbilda och övervaka utbildare) som själva har stor ledningserfarenhet, för att tillhandahålla utbildningstjänster (för vissa ingår tränarutbildning och övervakning av utbildare för interna utbildare), på uppdrag av skolan och andra upphandlande myndigheter;

ii) Att proaktivt övervaka utvärderingen av de föreslagna utbildningsverksamheterna och, i samförstånd med berörda upphandlande myndigheter, vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/07/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/07/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Rue de la Science 11, 1049 Brussels, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

För vägledning se webbplatsen som anges i punkt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det tillkommer därför anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden. Ingen pappersversion kommer att tillhandahållas.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019