Storitve - 250683-2019

31/05/2019    S104    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Posodabljanje in vzdrževanje elektronskega računskega orodja za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je bilo razvito v okviru naročila študije št. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

2019/S 104-250683

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Environment
Poštni naslov: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Markets Team
E-naslov: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4933
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Posodabljanje in vzdrževanje elektronskega računskega orodja za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je bilo razvito v okviru naročila študije št. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2

Referenčna številka dokumenta: ENV.B.3/SER /2019/0014
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo zajema redno posodabljanje elektronskega računskega orodja za odpadno električno in elektronsko opremo (datoteko Excel), ki je bilo razvito v okviru naročila študije 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2 ter je namenjeno izračunavanju količine odpadne električne in elektronske opreme, ki nastane v posameznih državah članicah, in izračunavanju teže električne in elektronske opreme, dane na trg v posameznih državah članicah, v skladu z različnimi kategorijami opreme. Posodobitve bodo zajemale vključevanje najnovejših razpoložljivih podatkov o posameznih državah članicah, ki se nanašajo na količino električne in elektronske opreme, dane na trg, in obravnavo morebitnih potreb po spremembah, ki jih izpostavijo države članice, na primer posodobitev „profilov življenjske dobe“ različnih skupin proizvodov, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/699, ali poenostavitev določenih parametrov orodja, da bi to postalo uporabnikom prijaznejše.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 180 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

07 02 01 (program LIFE) Prispevanje k bolj zelenemu gospodarstvu, gospodarnemu z viri, ter razvoju in izvajanju okoljske politike in zakonodaje Unije

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/07/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/07/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, BELGIJA. Salle E

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3) – dokument s povabilom k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s točko 11.1(e) Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje skladne z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno naročilo oddano po objavi obvestila o naročilu, ob upoštevanju pogojev iz točke 11.4.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3) – dokument s povabilom k oddaji ponudb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/05/2019