Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 250688-2019

31/05/2019    S104

Belgija-Briuselis: Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos siekiant geriau įgyvendinti zoologijos sodų direktyvą

2019/S 104-250688

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos siekiant geriau įgyvendinti zoologijos sodų direktyvą

Nuorodos numeris: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagal 2018 m. spalio mėn. gautus zoologijos sodų direktyvos vertinimo rezultatus, direktyva atitinka savo paskirtį, tačiau norint visiškai pasiekti jos tikslus reikės patobulinti jos įgyvendinimą. Pagal vertinimo pažangos stebėseną Komisija ketina nustatyti mechanizmus, kad paremtų suinteresuotuosius asmenis jiems geriau įgyvendinant ir vykdant zoologijos sodų direktyvą ir stiprinti bendradarbiavimą bei darbą tinkle tarp visų dalyvių. Galutinis tikslas – padėti valstybėms narėms ir zoologijos sodų sektoriui stiprinti zoologijos sodų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę. Todėl pagal šią sutartį turi būti teikiama techninė, mokslinė ir administracinė parama organizuojant žinių mainų forumus ir teikiant geriausią patirtį skirtingomis temomis, rengiant mokymus bei pasitelkiant tarpusavio pagalbos mechanizmus, skirtus skirtingiems suinteresuotiesiems asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant zoologijos sodų direktyvą, daugiau dėmesio skiriant valstybių narių valdžios institucijoms ir jų inspekcijoms bei zoologijos sodų veiklos vykdytojams ir asociacijoms.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 393 913.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra muros.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: viena neatnaujinama paslaugų pirkimo sutartis, kurios trukmė 36 mėnesiai.

Rangovas turės organizuoti tris vienos dienos trukmės suinteresuotųjų asmenų susitikimus, kuriuose bus skatinami žinių ir geriausių praktikų mainai. Taip pat tikimasi, kad rangovas rengs, įgyvendins ir vertins mokymo kursus 4 skirtinguose ES geografiniuose regionuose, susijusiuose su skirtingais zoologijos sodų direktyvos įgyvendinimo aspektais. Be to, reikalaujama, kad rangovas skatintų pasitelkti tarpusavio pagalbos mechanizmus.

Konkrečios užduotys:

1 užduotis: 3 suinteresuotųjų asmenų susitikimai.

Užduotis susijusi su 1 suinteresuotųjų asmenų susitikimo surengimu, organizavimu ir pažangos stebėsena per metus, įskaitant visus logistinius klausimus, aiškinamuosius dokumentus, pristatymus, bendrą pirmininkavimą susitikimams, protokolavimą, susitikimo ataskaitų ir informacijos paketų rengimą dalyviams. Susitikimai bus 1 dienos renginiai anglų kalba, kuriuose dalyvaus 30–50 dalyvių. Prieš kiekvieną susitikimą konkurso dalyvis turės pasitarti su suinteresuotaisiais asmenimis, kokiomis temomis pageidaujama keistis informacija ir į kokias žinias reikia atsižvelgti. Jei bus vykęs ankstesnis susitikimas, konsultantas taip pat turės įvertinti, ar buvo įgyvendinti per ankstesnį susitikimą numatyti prioritetiniai pažangos stebėsenos veiksmai. Rangovas padengs visas logistikos išlaidas, įskaitant susitikimo vietos, maitinimo, techninės įrangos, registravimo, žymėjimo ir kt. išlaidas. Rangovas iki 10 kiekvieno susitikimo dalyvių taip pat turės apmokėti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (tai gali būti iš anksto užsakyti ir apmokėti kambariai arba skiriama fiksuota suma už naktį). Po susitikimo konsultantas padės suinteresuotiesiems asmenims įgyvendinti prioritetinius veiksmų planus, suinteresuotųjų asmenų numatytus per susitikimą.

2 užduotis: mokymai.

Rangovas turės parengti ir organizuoti mokymus keturiuose skirtinguose ES geografiniuose regionuose. Atsižvelgdamas į zoologijos sodų direktyvos vertinimo rezultatus konkurso dalyvis turės parengti mokymo turinį ir sukurti tinkamą mokymų struktūrą bei parengti medžiagą.

Mokymai bus vedami anglų kalba, išskyrus regioninius mokymus, kuriuos reikės parengti kita kalba. Konkurso dalyvis kaskart organizuos šiuos mokymus 20–30 dalyvių, pasirūpins tam tinkama vieta ir bent 2 nepriklausomais lektoriais, turinčiais atitinkamos, stiprios patirties šioje srityje. Rangovas iki 10 kiekvieno susitikimo dalyvių taip pat turės apmokėti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (tai gali būti iš anksto užsakyti ir apmokėti kambariai arba skiriama fiksuota suma už naktį).

Be vykdomų realių mokymų, rangovas taip pat turės išnagrinėti galimybes ir teikti pasiūlymus dėl tokio paties turinio internetinių mokymų vedimo ateities reikmėms. Po paskutinių mokymų konkurso dalyvis turės atlikti mokymų efektyvumo poveikio vertinimą ir pateikti su tuo susijusią ataskaitą.

3 užduotis: parama skatinant naudojimąsi tarpusavio pagalbos mechanizmais.

Rangovas turės išnagrinėti esamus tarpusavio pagalbos mechanizmus, skatinti juos ir remti valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas naudotis šiomis programomis.

Rangovas turės aktyviai skatinti tarpusavio pagalbos mokymosi programas ir suderinti bendradarbiaujančias poras. Rangovas padės palaikyti ryšius, komunikuoti ir koordinuoti galimų bendradarbiaujančių porų veiklą, padės joms užpildyti ir teikti paraiškas dėl esamų tarpusavio pagalbos mechanizmų, tokių kaip TAIEX-EIR PEER 2 PEER programa. Konsultantas neprivalės padengti kelionės ir apgyvendinimo išlaidų nė vienai nurodytai tarpusavio pagalbos programai.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 60
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139 pavadinimu „Parama Direktyvos dėl zoologijos sodų REFIT stebėjimui atsižvelgiant į vertinimo rezultatus“, kurio suma 400 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 232-529229
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.0202/2019/805151/SER/ENV.D.3
Pavadinimas:

Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos siekiant geriau įgyvendinti zoologijos sodų direktyvą

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/05/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Veteffect Consultancy & Recruiting BV
Adresas: Rembrandtlaan 31
Miestas: Bilthoven
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 3423 BG
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Milieu Consulting SPRL
Adresas: Chaussée de Charleroi 112
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1060
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 400 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 393 913.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 10 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

2 % + 8 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis 18.7.2018 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 dalies e punktu, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4. punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/05/2019