Služby - 250690-2019

31/05/2019    S104

Lucembursko-Lucemburk: Koordinovaný přístup k vývoji a dodávce radioizotopů v Evropské unii

2019/S 104-250690

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 100-241200)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Energy
Poštovní adresa: European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 2530
Země: Lucembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Koordinovaný přístup k vývoji a dodávce radioizotopů v Evropské unii

Spisové číslo: ENER/D3/2019-231
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným cílem této studie je vyplnit mezery v dostupných informacích o dodavatelských řetězcích pro hlavní zavedené a nové radioizotopy, které budou předmětem klíčového využití v Evropě nebo u nichž se takové využití očekává. Práce by měla také připravit půdu pro dlouhodobou evropskou spolupráci v této oblasti.

Studie musí splňovat následující konkrétní cíle:

a) identifikovat hlavní radioizotopy, které se v současné době využívají v Evropské unii, a hlavní radioizotopy, jejichž využití se očekává do roku 2030;

b) určit stávající a nové metody a technologie na výrobu radioizotopů uvedených v bodě a) a v plném rozsahu popsat hlavní prvky jejich příslušných dodavatelských řetězců;

c) určit hlavní dodavatele zdrojových materiálů a technologií na výrobu radioizotopů uvedených v bodě a) a zařízení, která jsou součástí níže uvedených dodavatelských řetězců;

d) vypracovat scénáře a konkrétní možnosti pro trvale udržitelnou a bezpečnou dodávku radioizotopů uvedených v bodě a) v EU.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 100-241200

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/07/2019
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 31/07/2019
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 11/07/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/08/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: