Services - 250865-2017

30/06/2017    S123    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2017/S 123-250865

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“
181705485
Lvovo g. 89-75
Kam: Virginija Barnatavičiutė
LT-08104 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52161979
El. paštas: virginijab@vaatc.lt
Faksas: +370 52333254

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.vaatc.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilniaus apskritis.

NUTS kodas LT00A

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos ir 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 33 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: 8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Numatoma įsigyti 8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
Tiekėjas turės:
1) vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal geltonosios FIDIC knygos sąlygas;
2) vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Statybos darbų objektai – didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės:
1) Mykolo Lietuvio g. , Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
2) Bulvikio g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
3) J. Kazlausko g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 4 800 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
4) Dvarčionių g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 5 300 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
5) Sausupio g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 500 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
6) Savanorių pr., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 5 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
7) Graičiūno g. 36D, Vilniaus m. – sklypo plotas – 44 797 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 7 500 kv. m.;
8) Dieveniškių sen., Šalčininkų r. – sklypo plotas – 1 500 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 1 300 kv. m.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 33 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Numatoma įsigyti 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000

3)Kiekis arba apimtis
Tiekėjas turės:
1) vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal geltonosios FIDIC knygos sąlygas;
2) vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Atnaujinimo darbų objektai – didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės:
1) Pilaitės pr. 50, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
2) Liepkalnio g. 113b, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
3) Pramonės g. 209s, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
4) Pumpėnų g. 10, Vilniaus m. – 30-90 kv. m.;
5) Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. – 50-150 kv. m.;
6) Garseniškių g. 5, Ukmergės m. – 100-200 kv. m.;
7) Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r. – 30-80 kv. m.;
8) Šniponių k., Širvintų sen., Širvintų r. – 100-200 kv. m.;
9) Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r. – 100-150 kv. m.;
10) Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. – 30-80 kv. m.;
11) Pliauškės I k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. – 100-200 kv. m.;
12) Vilniaus g. 3G, Šalčininkų m. – 100-150 kv. m.;
13) Elektrinės g. 14A, Elektrėnų m. – 100-150 kv. m.;
14) Trakų g. 1A, Lentvario sen., Trakų r. – 50-100 kv. m.;
15) Turgaus g. 21, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. – 30-80 kv. m.;
16) Malūno g. 20, Eišiškių sen., Šalčininkų r. – 100-150 kv. m.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 33 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo privalo perkančiajai organizacijai pateikti ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo pasirašomos sutarties sumos eurais (be PVM) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą.
Jeigu tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų laiku, už kiekvieną papildomą dieną po sutartyje numatytų atitinkamų užduočių įvykdymo terminų pasibaigimo, perkančiajai organizacijai mokėtinas atlyginimas už paslaugas, mažinamas 0,02 proc. mokėtinos sumos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Su paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras, kurias paslaugų teikėjas turi pateikti per 5 darbo dienas nuo mėnesio pabaigos. Sąskaitos apmokėjimui gali būti pateikiamos tik po to, kai užsakovas patvirtina techninėje specifikacijoje numatytą ataskaitą ir pasirašomas konkrečių paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (-ai). Paslaugų teikėjui sumokama per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo iš įgyvendinančios institucijos į užsakovo atidarytą projekto sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
Pirkimo sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 19.12.2007 nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Dokumentai: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis kad nėra nurodytų pažeidimų. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Dokumentai: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Dokumentai: 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos iš-duotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Dokumentai: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai.
Dokumentai: Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą.
6. Tiekėjas nėra baustas už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu jeigu turi neišnykusį ar nepanaikintą teis-tumą arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu jeigu per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.
Dokumentai: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
7. Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos inžinerine veikla.
Dokumentai: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas yra registruotas, išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
8. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Dokumentai: Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų inžinerinės veiklos pajamas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Taikoma I pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjo vidutinės metinės inžinerinės veiklos (techninė priežiūra/projektavimas/tyrimai) pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 38 500 EUR be PVM.
Taikoma II pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjo vidutinės metinės inžinerinės veiklos (techninė priežiūra/projektavimas/tyrimai) pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 16 500 EUR be PVM.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant sutarties dalyką, darbų vertę, sutarties vykdymo laiką (pradžios ir pabaigos datas), užsakovą bei jo kontaktus, kartu pateikiant užsakovo pažymą, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.
2. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė metais tose pareigose, kurioms siūlomi specialistai, kartu pateikiant kiekvieno specialisto darbo patirties aprašymą, kuris turi apimti visą šiame punkte reikalaujamą informaciją, pridedant kiekvieno specialisto profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (diplomai ir kvalifikacijos atestatai (jeigu tiekėjas siūlo atestuotus specialistus)) bei jų sutikimus dalyvauti projekte.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Taikoma I pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus ir (arba) statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį, kur statinio statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 490 000 EUR be PVM.
2. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš ne mažiau kaip:
1) vieno ekspertų grupės vadovo – statybos inžinieriaus, kuris yra numatytas vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas atliekų projektų rangos sutartyse;
b) darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas bent viename įvykdytame projekte, kuriame statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 490 000 EUR be PVM;
c) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus darbo patirtį, dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai dviejose rangos sutartyse.
2) vieno neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas;
b) darbo patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas bent vienoje įvykdytoje sutartyje, kurioje statybos techninės priežiūros paslaugos sudarė ne mažiau kaip 38 500 EUR be PVM.
3) vieno neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto – darbų sritys: mechanikos darbai, elektros darbai, turinčio:
a) ne mažesnę nei 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo darbo patirtį toje darbų srityje, kuriai jis yra siūlomas.
Taikoma II pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus ir (arba) statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį, kur statinio statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 66 500 EUR be PVM.
2. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš ne mažiau kaip:
1) vieno ekspertų grupės vadovo – statybos inžinieriaus, kuris yra numatytas vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas atliekų projektų rangos sutartyse;
b) darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas bent viename įvykdytame projekte, kuriame statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 66 500 EUR be PVM;
c) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus darbo patirtį, dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai dviejose rangos sutartyse.
2) vieno neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas;
b) darbo patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas bent vienoje įvykdytoje sutartyje, kurioje statybos techninės priežiūros paslaugos sudarė ne mažiau kaip 16 500 EUR be PVM.
3) vieno neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto – darbų sritys: mechanikos darbai, elektros darbai, turinčio:
a) ne mažesnę nei 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo darbo patirtį toje darbų srityje, kuriai jis yra siūlomas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 9.8.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
16.8.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 16.8.2017 - 9:45

Vieta:

Lvovo g. 89-75, Vilnius

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai nagrinėjami LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28.6.2017