Services - 250865-2017

30/06/2017    S123    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 123-250865

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“
181705485
Lvovo g. 89-75
For the attention of: Virginija Barnatavičiutė
LT-08104 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52161979
E-mail: virginijab@vaatc.lt
Fax: +370 52333254

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.vaatc.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
Environment
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Vilniaus apskritis.

NUTS code LT00A

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos ir 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 33 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: 8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
1)Short description
Numatoma įsigyti 8 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių statybos FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

3)Quantity or scope
Tiekėjas turės:
1) vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal geltonosios FIDIC knygos sąlygas;
2) vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Statybos darbų objektai – didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės:
1) Mykolo Lietuvio g. , Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
2) Bulvikio g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
3) J. Kazlausko g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 4 800 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
4) Dvarčionių g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 5 300 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
5) Sausupio g., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 3 500 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
6) Savanorių pr., Vilniaus m. – sklypo plotas – apie 5 000 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 2 000 kv. m.;
7) Graičiūno g. 36D, Vilniaus m. – sklypo plotas – 44 797 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 7 500 kv. m.;
8) Dieveniškių sen., Šalčininkų r. – sklypo plotas – 1 500 kv. m., planuojamas asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas – apie 1 300 kv. m.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 33 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
1)Short description
Numatoma įsigyti 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

3)Quantity or scope
Tiekėjas turės:
1) vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal geltonosios FIDIC knygos sąlygas;
2) vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos statybos techniniame reglamente dėl statybos techninės priežiūros (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Atnaujinimo darbų objektai – didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės:
1) Pilaitės pr. 50, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
2) Liepkalnio g. 113b, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
3) Pramonės g. 209s, Vilniaus m. – 100-150 kv. m.;
4) Pumpėnų g. 10, Vilniaus m. – 30-90 kv. m.;
5) Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. – 50-150 kv. m.;
6) Garseniškių g. 5, Ukmergės m. – 100-200 kv. m.;
7) Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r. – 30-80 kv. m.;
8) Šniponių k., Širvintų sen., Širvintų r. – 100-200 kv. m.;
9) Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r. – 100-150 kv. m.;
10) Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. – 30-80 kv. m.;
11) Pliauškės I k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. – 100-200 kv. m.;
12) Vilniaus g. 3G, Šalčininkų m. – 100-150 kv. m.;
13) Elektrinės g. 14A, Elektrėnų m. – 100-150 kv. m.;
14) Trakų g. 1A, Lentvario sen., Trakų r. – 50-100 kv. m.;
15) Turgaus g. 21, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. – 30-80 kv. m.;
16) Malūno g. 20, Eišiškių sen., Šalčininkų r. – 100-150 kv. m.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 33 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo privalo perkančiajai organizacijai pateikti ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo pasirašomos sutarties sumos eurais (be PVM) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą.
Jeigu tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų laiku, už kiekvieną papildomą dieną po sutartyje numatytų atitinkamų užduočių įvykdymo terminų pasibaigimo, perkančiajai organizacijai mokėtinas atlyginimas už paslaugas, mažinamas 0,02 proc. mokėtinos sumos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Su paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas faktūras, kurias paslaugų teikėjas turi pateikti per 5 darbo dienas nuo mėnesio pabaigos. Sąskaitos apmokėjimui gali būti pateikiamos tik po to, kai užsakovas patvirtina techninėje specifikacijoje numatytą ataskaitą ir pasirašomas konkrečių paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (-ai). Paslaugų teikėjui sumokama per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo iš įgyvendinančios institucijos į užsakovo atidarytą projekto sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
Pirkimo sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 19.12.2007 nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Dokumentai: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis kad nėra nurodytų pažeidimų. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Dokumentai: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Dokumentai: 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos iš-duotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Dokumentai: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai.
Dokumentai: Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą.
6. Tiekėjas nėra baustas už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu jeigu turi neišnykusį ar nepanaikintą teis-tumą arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu jeigu per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.
Dokumentai: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
7. Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos inžinerine veikla.
Dokumentai: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas yra registruotas, išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
8. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Dokumentai: Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų inžinerinės veiklos pajamas.
Minimum level(s) of standards possibly required: Taikoma I pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjo vidutinės metinės inžinerinės veiklos (techninė priežiūra/projektavimas/tyrimai) pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 38 500 EUR be PVM.
Taikoma II pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjo vidutinės metinės inžinerinės veiklos (techninė priežiūra/projektavimas/tyrimai) pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 16 500 EUR be PVM.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant sutarties dalyką, darbų vertę, sutarties vykdymo laiką (pradžios ir pabaigos datas), užsakovą bei jo kontaktus, kartu pateikiant užsakovo pažymą, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.
2. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė metais tose pareigose, kurioms siūlomi specialistai, kartu pateikiant kiekvieno specialisto darbo patirties aprašymą, kuris turi apimti visą šiame punkte reikalaujamą informaciją, pridedant kiekvieno specialisto profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (diplomai ir kvalifikacijos atestatai (jeigu tiekėjas siūlo atestuotus specialistus)) bei jų sutikimus dalyvauti projekte.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Taikoma I pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus ir (arba) statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį, kur statinio statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 490 000 EUR be PVM.
2. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš ne mažiau kaip:
1) vieno ekspertų grupės vadovo – statybos inžinieriaus, kuris yra numatytas vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas atliekų projektų rangos sutartyse;
b) darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas bent viename įvykdytame projekte, kuriame statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 490 000 EUR be PVM;
c) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus darbo patirtį, dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai dviejose rangos sutartyse.
2) vieno neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas;
b) darbo patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas bent vienoje įvykdytoje sutartyje, kurioje statybos techninės priežiūros paslaugos sudarė ne mažiau kaip 38 500 EUR be PVM.
3) vieno neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto – darbų sritys: mechanikos darbai, elektros darbai, turinčio:
a) ne mažesnę nei 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo darbo patirtį toje darbų srityje, kuriai jis yra siūlomas.
Taikoma II pirkimo objekto daliai.
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus ir (arba) statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį, kur statinio statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 66 500 EUR be PVM.
2. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš ne mažiau kaip:
1) vieno ekspertų grupės vadovo – statybos inžinieriaus, kuris yra numatytas vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas atliekų projektų rangos sutartyse;
b) darbo patirtį, vykdant FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus funkcijas bent viename įvykdytame projekte, kuriame statybos / rekonstravimo darbų vertė ne mažesnė kaip 66 500 EUR be PVM;
c) FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus darbo patirtį, dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju mažiausiai dviejose rangos sutartyse.
2) vieno neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto, turinčio:
a) ne mažesnę nei 3 metų patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas;
b) darbo patirtį, vykdant statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas bent vienoje įvykdytoje sutartyje, kurioje statybos techninės priežiūros paslaugos sudarė ne mažiau kaip 16 500 EUR be PVM.
3) vieno neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo – statybos inžinieriaus arba architekto – darbų sritys: mechanikos darbai, elektros darbai, turinčio:
a) ne mažesnę nei 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo darbo patirtį toje darbų srityje, kuriai jis yra siūlomas.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.8.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.8.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 16.8.2017 - 9:45

Place:

Lvovo g. 89-75, Vilnius

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundai nagrinėjami LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.6.2017