Services - 250875-2018

12/06/2018    S110    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Credit granting services

2018/S 110-250875

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
303039520
Lukiškių g. 2
Vilnius
LT-01512
Lithuania
Contact person: Asta Gladkauskienė
Telephone: +370 52034401
E-mail: asta.gladkauskiene@vipa.lt
NUTS code: LT0

Internet address(es):

Main address: http://www.vipa.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/37126

I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=403995
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=403995&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
66113000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 416 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
66113000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Lietuvos savivaldybės.

II.2.4)Description of the procurement:

Atviro konkurso būdu bus atrenkamas Kultūros paveldo fondo, kurio valdytojo funkcijas atlieka UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, finansinės priemonės „Paskolos kultūros paveldui aktualizuoti, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojo paslaugų pirkimas. Atrinktas finansinės priemonės valdytojas Kultūros paveldo fondo lėšomis teiks paskolas kultūros paveldo objektų aktualizavimui.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Finansinės priemonės kaštai pareiškėjams / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Finansinės priemonės efektyvumas / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 416 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 242
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Gali būti pratęsiama pratęsus finansinės priemonės galiojimo terminą.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams Nr. 05.4.1-FM-F-307
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Pirkime taikomi tiekėjo pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikiami konkurso sąlygose.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Tiekėjas turi teisę verstis indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjas, dėl savo kaltės neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, perkančiajai organizacijai pareikalavus, sumoka 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų) dydžio baudą ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/07/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/10/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/07/2018
Local time: 09:45
Place:

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Jogailos g. 2, Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2018