Доставки - 251234-2017

01/07/2017    S124    Съд на Европейския съюз - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания

2017/S 124-251234

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 17.5.2017 г., 2017/S 094-182906)

Съд на Европейския съюз, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: direction de la bibliothèque. Електронна поща: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие:

28.6.2017 (17:00).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

4.7.2017 (10:30).

(...)

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие:

28.7.2017 (17:00).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

4.8.2017 (10:30).

(...)