Diensten - 251236-2017

TITitelBelgië-Brussel: Evaluatieonderzoek naar de instrumenten die van toepassing zijn op staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden
NDPublicatienummer aankondiging251236-2017
PDPublicatiedatum01/07/2017
OJNummer PB S124
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden21/06/2017
DTUiterste indieningsdatum16/08/2017
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
77100000 - Diensten voor de landbouw
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)00
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU