Dienstleistungen - 251382-2022

11/05/2022    S91

Rumänien-Oradea: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 091-251382

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 089-242451)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ORADEA
Nationale Identifikationsnummer: 4230487
Postanschrift: Strada: Unirii, nr. 1
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Julieta Nicoara
E-Mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.oradea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza : Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 ) Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025 ),

Referenznummer der Bekanntmachung: 4230487/2022/24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea parcurilor, impartite in 2 loturi dupa cum urmeaza :

Lot 1 - Parc Olosig din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani ( 2022 – 2025 )

Lot 2 - Parc Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2022 – 2025)

Obiectivele specifice ale activitatii sunt urmatoarele:

Pentru Lot 1 si Lot 2

- protectia si conservarea spatiilor verzi si a biodiversitatii acestora;

- regenerarea si ameliorarea compozitiei spatiilor verzi si a calitatii acestora;

- identificarea zonelor deficitare si realizarea unor servicii specifice care sa permita regenerarea suprafetelor acoperite de vegetatie;

- echilibrul cost-beneficiu care sa tina cont de beneficiile pe termen mediu si lung ce vizeaza sanatatea populatiei, dezvoltarea corecta a vegetatiei urbane si impactul social si urban.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-242451

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 90

muss es heißen:

Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 10

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Prețul – Pondere: 10

muss es heißen:

Prețul – Pondere: 90

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 90

muss es heißen:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator in activitatea de inginer horticol / Pondere: 10

Abschnitt Nummer: II.2.5
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Prețul – Pondere: 10

muss es heißen:

Prețul – Pondere: 90

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: