Blago - 251390-2019

31/05/2019    S104

Slovenija-Ljubljana: Goriva

2019/S 104-251390

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za javno upravo
Nacionalna identifikacijska številka: 2482762000
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-naslov: gp.mju@gov.si
Telefon: +386 14781880
Telefaks: +386 14788331
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mju.gov.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Nacionalna identifikacijska številka: 1732803000
Poštni naslov: Tržaška cesta 16
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@ajpes.si
Telefon: +386 14774200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ajpes.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9831
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih

Referenčna številka dokumenta: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa in sicer:

Sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09100000 Goriva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Dodatne informacije

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih

Gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09100000 Goriva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Dodatne informacije

Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih

Gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/07/2019
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/07/2019
Lokalni čas: 15:00
Kraj:
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop, na enega ali oba skupaj.

To skupno javno naročilo izvaja MJU na podlagi sklepa Vlade RS, in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije ter pooblastil in zbranih potreb, v svojem imenu in za svoj račun, in v imenu in za račun naročnikovAJPES

CSD Dolenjska in Bela Krajina

CSD Gorenjska

CSD Maribor

CSD Posavje

DSSLJ

DKOM

DVK

RS RS

DZ RS

DODV RS

GSV RS

IP

IRSKGH

AVK

AŽP

BRDO

ZVKDS

Kabinet predsednika vlade RS

KPK

Kranjski vrtci

MO Celje

MO Ljubljana

MO Novo mesto

MO Velenje

MDDSZ

ID RS

MF

FURS

MF RS GS - SAR

UJP

UNP

UPPD RS

MGRT

TIRS

UIL SIPO

MI

DRSI

IRSI

URSP

MIZŠ

IRSŠŠ

URSM

MJU

MKGP

UVHVVR

MK

Arhiv RS

IRSKM

MNZ

MORS

MOP

ARSO

DRSV

GURS

IRSOP

URSJV

MP

URSIKS

MZ

ZIRS

MZZ

NLZOH

Občina Ajdovščina

Občina Hoče - Slivnica

Občina Jesenice

Občina Kostel

Občina Krško

Občina Metlika

Občina Osilnica

Občina Podlehnik

Občina Ruše

Občina Šempeter Vrtojba

Občina Tišina

Občina Žalec

OKRALJ

ODT v Celju

ODT v Kopru

ODT v Krškem

ODT v Ljubljani

ODT v Mariboru

ODT v Murski Soboti

ODT v Novi Gorici

ODT v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišče na Ptuju

Okrožno sodišče v Celju

Okrožno sodišče v Kopru

Okrožno sodišče v Kranju

Okrožno sodišče v Krškem

Okrožno sodišče v Ljubljani

Okrožno sodišče v Mariboru

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Novem mestu

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

ARSKRTP

UE Ajdovščina

UE Brežice

UE Celje

UE Cerknica

UE Črnomelj

UE Domžale

UE Dravograd

UE Gornja Radgona

UE Grosuplje

UE Hrastnik

UE Idrija

UE Ilirska Bistrica

UE Izola

UE Jesenice

UE Kamnik

UE Kočevje

UE Koper

UE Kranj

UE Krško

UE Lenart

UE Lendava

UE Litija

UE Ljutomer

UE Logatec

UE Maribor

UE Metlika

UE Mozirje

UE Murska Sobota

UE Nova Gorica

UE Novo mesto

UE Ormož

UE Pesnica

UE Piran

UE Postojna

UE Ptuj

UE Radlje ob Dravi

UE Radovljica

UE Ravne na Koroškem

UE Ribnica

UE Ruše

UE Sevnica

UE Sežana

UE Slovenj Gradec

UE Slovenska Bistrica

UE Slovenske Konjice

UE Škofja Loka

UE Šmarje pri Jelšah

UE Tolmin

UE Trbovlje

UE Trebnje

UE Tržič

UE Velenje

UE Vrhnika

UE Zagorje ob Savi

UE Žalec

UE Šentjur pri Celju

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina (Mokronog, Šentrupert, Mirna, Trebnje)

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Specializirano državno tožilstvo RS

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

UE Ljubljana

Upravno sodišče RS

Urad predsednika RS

URSK

MIRS

MIRS - Enota Ljubljana

UKOM

UOIM

USZS

UVTP

Ustavno sodišče RS

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višje sodišče v Celju

Višje sodišče v Kopru

Višje sodišče v Ljubljani

Višje sodišče v Mariboru

Vlada RS Protokol

SURS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

ZTM

ZRSVN

ESS

ZGS

ZPIZ

ZPKZ Celje

ZPKZ Dob pri Mirni

ZPKZ Ig pri Ljubljani

ZPKZ Koper

ZPKZ Ljubljana

ZPKZ Maribor

ZPKZ Maribor - Oddelek Murska Sobota

ZZZS

ZRC SAZU

Sklop 2:

IRSKGH

URSP

MNZ

MORS

NLZOH

Ponudnik mora v ponudbi priložiti uradno veljaven maloprodajni cenik za avtoplin.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.6.2019 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za javno upravo
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/05/2019