We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 25169-2019

17/01/2019    S12

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2019/S 012-025169

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562148)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Mandrysz oraz Krzysztof Hadam
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7572924
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy: 252-12.

Reference number: 701802084/01.
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 37 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562148

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 3
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.90 +/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ. - 200 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 95 +/- 8 mm długość 6 000 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej. - 200 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 5
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 100 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 8 mm długość 6 000 mm PN 25 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 100 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 10
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150+/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 300 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 150+/- 5 mm długość 6 000 mm PN 25 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 300 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 11
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.185+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 64 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1256 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 190+/- 5 mm długość 6 000 mm PN 64 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 1 256 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 12
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW. 190+/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 190+/- 5 mm długość 6 000 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej - 1 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 13
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 5MM DŁUGOŚĆ 4000MM PN 16 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 10 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200+/- 8 mm długość 4 000 mm PN 16 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 10 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 14
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1szt. 2. KOLANO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KĄT 90ST. PN-16 200+/-5 2XKOŁNIERZ STALOWY DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 30 szt.

Read:

1. Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200+/- 8 mm długość 6 000 mm PN 16 do transportu wody kopalnianej - 1 szt. 2. Kolano z tworzywa sztucznego kąt 90 st. PN-16 200+/-8 2X kołnierz stalowy do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 30 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 15
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 773 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200+/- 8 mm długość 6 000 mm PN 25 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 773 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 16
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.250+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 245+/- 5 mm długość 6 000 mm PN 16 do transportu wody cieczy niepalnych i wodnych zawiesin - 1 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 20
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

1. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 2MM KĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 5 szt. 2. TRÓJNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWY Z LUŹNYMI PIERŚCIENIAMI ŚR.WEW.200MM KĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 40 szt. 3. TRÓJNIK REDUKCYJNY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWY Z LUŹNYMI PIERŚCIENIAMI ŚR.WEW.2X200MM +/-2MM/150MM +/-2MM KĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 21 szt. 4. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 2MM KĄT 60ST. PN 10 DO GAZU - 1 szt. 5. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 2MM KĄT 45ST. PN 10 DO GAZU - 12 szt. 6. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 10 DO TRANSPORTU GAZÓW I METANU - 406 szt.

Read:

1. Kolanko segmentowe z tworzywa sztucznego kołnierzowe śr. wew. 200 mm +/- 8 mm kąt 90 st. PN 10 do gazu - 5 szt. 2. Trójnik z tworzywa sztucznego kołnierzowy z luźnymi pierścieniami śr. wew. 200 mm +/- 8 mm kąt 90 st. PN 10 do gazu - 40 szt. 3. Trójnik redukcyjny z tworzywa sztucznego kołnierzowy z luźnymi pierścieniami śr. wew. 2x200 mm+/- 8 mm/155 mm +/-9 mm kąt 90 st. PN 10 do gazu - 21 szt. 4. Kolanko segmentowe z tworzywa sztucznego kołnierzowe śr. wew. 200 mm +/- 8 mm kąt 60 st. PN 10 do gazu - 1 szt. 5. Kolanko segmentowe z tworzywa sztucznego kołnierzowe śr. wew. 200 mm +/- 8 mm kąt 45 st. PN 10 do gazu - 12 szt. 6. Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200 +/- 8 mm długość 6 000 mm PN 10 do transportu gazów i metanu - 406 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 21
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 20 DO TRANSPORTU GAZÓW I METANU - 100 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 200 +/- 8 mm długość 6 000 mm PN 20 do transportu gazów i metanu - 100 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 31
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40 PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1148 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 8 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 1 148 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 32
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150 +/- 2MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40 PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 239 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 150 +/- 5 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 239 szt.

Section number: III.2.2
Place of text to be modified: pkt 4
Instead of:

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

Read:

4. Wymagany termin realizacji dostawy dla zadań od 1 do 36 do 30 dni od daty otrzymania zamówienia. W zakresie zadania nr 37 Zamawiający podtrzymuje wymagany termin realizacji dostawy do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

VII.2)Other additional information: