Tjänster - 252103-2018

13/06/2018    S111

Spanien-Sevilla: Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD (7 delar)

2018/S 111-252103

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC – Joint Research Centre, JRC.B – Growth and Innovation (Sevilla), JRC.B.2 – Analys av skattepolitik
Postadress: Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-post: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3670
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3670
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Forskning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD (7 delar)

Referensnummer: JRC/SVQ/2018/B.2/0017/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EUROMOD är en mikrosimuleringsmodell avseende skattevinst som konsekvent täcker de 28 medlemsstaterna i Europeiska unionen. Dess skötsel och utveckling, för närvarande baserad vid universitetet i Essex, kommer progressivt att flyttas över till JRC och ESTAT under en övergångsperiod på 3 år, med början i februari 2018. Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla Kommissionen med tjänster som stödjer utveckling och uppdatering av mikrosimuleringsmodellen EUROMOD för sju land-specifika moduler. Som del av övergången kommer JRC att ta över kontrakten avseende de sju första nationella teamen från den 1.1.2019 som följer:

– Del 1: Tjeckien

– Del 2: Danmark

– Del 3: Tyskland

– Del 4: Estland

– Del 5: Frankrike

– Del 6: Nederländerna

– Del 7: Portugal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 490 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 7
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Tjeckien

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Tjeckien.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Danmark

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Danmark.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Tyskland

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Tyskland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Estland

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Estland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Frankrike

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Frankrike.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Nederländerna

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Nederländerna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till EUROMOD — Portugal

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
72330000 Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniskt stöd för utveckling och uppdatering av EUROMOD — Portugal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 70 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/08/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3,E-41092 Sevilla, Spanien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

I enlighet med artikel 134(1)(e) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 kan kommissionen inleda förhandlade förfaranden med anbudsgivaren som tilldelas kontrakt för föreliggande anbudsinfordran avseende tjänster som liknar dem som avses i detta meddelande.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/06/2018