Roboty budowlane - 252166-2020

TITytułPolska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNumer publikacji ogłoszenia252166-2020
PDData publikacji29/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S104
TWMiejscowość nabywcySKAWINA
AUNazwa urzędowa nabywcyZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (KRS 0000296154)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany25/05/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45000000 - Roboty budowlane
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232411 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140 - Roboty drogowe
45232151 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL214
IAAdres internetowy (URL)www.zwik.skawina.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE