Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pakalpojumi - 252214-2022

13/05/2022    S93

Luksemburga-Luksemburga: Rediģēšanas pakalpojumi EIB vajadzībām

2022/S 093-252214

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cs-procurement@eib.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eib.org
Pircēja profila adrese: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Rediģēšanas pakalpojumi EIB vajadzībām

Atsauces numurs: CFT-1652
II.1.2)Galvenās CPV kods
79820000 Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EIB izsludina uzaicinājumu uz konkursu (atklātu procedūru), lai noslēgtu pamatnolīgumu (FWA) ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas specializējušies rediģēšanas pakalpojumu sniegšanā EIB. Jaunais vairāku pakalpojumu sniedzēju pamatnolīgums ietvers pilnu rediģēšanas pakalpojumu klāstu, tostarp satura šķirošanu un pārskatīšanu, attīstības rediģēšanu, tekstu rediģēšanu, koriģēšanu un satura radīšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 480 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
22120000 Publikācijas
79970000 Izdevniecības pakalpojumi
79821100 Korektoru pakalpojumi
79820000 Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburga.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EIB izvēlēsies pakalpojumu sniedzējus, lai sniegtu šādus redakcionālus pakalpojumus:

a) attīstības rediģēšana;

b) stila rediģēšana un formatēšana;

c) korektūra;

d) pārskatīšana un klasificēšana.

Šiem pakalpojumiem jāatbilst visām EIB tehniskajām specifikācijām, tostarp:

— EIB Stila rokasgrāmatai;

— plānotajam publicēšanas vārdu skaitam;

— paredzētajai mērķauditorijai,

— pārbaudot satura precizitāti un nodrošinot iekšējo konsekvenci visā darbā.

Bankas rezultātus var sagatavot vairāki autori un personas, kurām angļu valoda nav dzimtā valoda. Tādēļ svarīgs uzdevums ir visā dokumentā nodrošināt konsekventu rakstības stilu angļu valodā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 480 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 5
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 15/06/2022
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/06/2022
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

I.3) iedaļā minēto elektronisko sakaru līdzekļu nepieejamības vai traucējumu gadījumā pēdējo piecu kalendāro dienu laikā pirms IV.2.2) iedaļā norādītā saņemšanas termiņa Eiropas Investīciju bankas patur:

i) tiesības pagarināt šo termiņu;

ii) tiesības attiecīgi atlikt IV.2.7) iedaļā minēto piedāvājumu atvēršanas datumu un laiku un publicēt šīs izmaiņas I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē bez iepriekšējas paziņojuma par labojumu publicēšanas. Uzņēmēji, kas ir ieinteresēti šajā iepirkumā, tiek aicināti pierakstīties uz jaunumiem uzaicinājuma uz konkursu I.3) iedaļā norādītajā adresē, lai saņemtu paziņojumu, kad tiek publicēta jauna informācija vai dokumenti.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pretendenti var ziņot vispirms EIB par jebkādām bažām saistībā ar iepirkumu, izmantojot šī paziņojuma par līgumu I.1) iedaļā norādīto kontaktinformāciju.

Ja pretendenti vai ieinteresētās puses uzskata, ka EIB ir pieļāvusi administratīvu kļūmi (piem., tā nav rīkojusies saskaņā tās noteiktajām politikām, standartiem un procedūrām vai nav ievērojusi labas pārvaldības principus), tie var iesniegt sūdzību EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismam (skatīt https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) viena gada laikā no brīža, kad sūdzības iesniedzējs pamatoti ir uzzinājis par iespējamo EIB rīcību, lēmumu vai bezdarbību. Ja pretendenti nav apmierināti ar iznākumu, tie var pieprasīt Eiropas Ombudam pārskatīt EIB grupas atbildi uz sūdzību (skatīt https://www.ombudsman.europa.eu).

Divu mēnešu laikā no procedūras rezultātu paziņošanas (piešķiršanas lēmuma) pretendenti var iesniegt prasību par tā atcelšanu un/vai zaudējumu atlīdzināšanu. Ja jūs iesniegsiet kādus pieprasījumus vai EIB sniegs atbildes, vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts prasības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu prasības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta šā paziņojuma par līgumu VI.4.1) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/05/2022