Servizzi - 252214-2022

13/05/2022    S93

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi Editorjali għall-BEI

2022/S 093-252214

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10742
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi Editorjali għall-BEI

Numru ta' referenza: CFT-1652
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79820000 Servizzi relatati ma' l-istampar
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-BEI jniedi sejħa għall-offerti (proċedura miftuħa) biex jikkonkludi qafas ta’ ftehim b’diversi fornituri (QtK) ma’ fornituri ta’ servizz multipli speċjalizzati f’servizzi editorjali għall-BEI. Il-qafas ta’ ftehim ġdid b’diversi fornituri se jkopri firxa sħiħa ta’ servizzi editorjali, inkluż il-klassifikazzjoni u r-reviżjoni tal-kontenut, l-editjar tal-iżvilupp, l-editjar tal-kopja, il-qari tal-provi u l-ħolqien tal-kontenut.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 480 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
22120000 Publikazzjonijiet
79970000 Servizzi tal-pubblikazzjoni
79821100 Servizzi ta' qari tal-provi
79820000 Servizzi relatati ma' l-istampar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-BEI se jagħżel fornituri tas-servizz sabiex jipprovdi s-servizzi editorjali li ġejjin:

(a) l-editjar tal-iżvilupp,

(b) l-editjar tal-kopja,

(c) il-qari tal-provi,

(d) ir-reviżjoni u l-klassifikazzjoni.

Dawn is-servizzi għandhom jakkomodaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kollha tal-BEI, inkluż:

— il-Gwida tal-Istil tal-BEI,

— l-għadd tal-kliem maħsub tal-pubblikazzjoni,

— l-udjenza fil-mira maħsuba,

— il-verifika tal-preċiżjoni u l-konsistenza tal-kontenut u l-assigurazzjoni tal-konsistenza interna matul ix-xogħol kollu.

Ir-riżultati tal-Bank jistgħu jiġu abbozzati minn diversi awturi u minn kelliema mhux nattivi tal-Ingliż. Għalhekk, kompitu importanti huwa li jiġi żgurat stil ta’ kitba konsistenti bl-Ingliż matul id-dokument kollu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 480 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 5
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/06/2022
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/06/2022
Ħin lokali: 15:00
Post:

L-offerti se jinfetħu fi proċedura mhux pubblika. Fuq talba bil-miktub lill-BEI (ara t-Taqsima I.1)), ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

L-offerti se jinfetħu fi proċedura mhux pubblika. Fuq talba bil-miktub lill-BEI (ara t-Taqsima I.1)), ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel il-limitu taż-żmien għall-wasla indikata fit-Taqsima IV.2.2), il-Bank Ewropew tal-Investiment jirriserva:

(i) id-dritt li dan il-limitu taż-żmien jiġi estiż;

(ii) li jiġu posposti d-data u l-ħin tal-ftuħ tal-offerti msemmija fit-Taqsima IV.2.7) kif xieraq u li dawn il-bidliet jiġu ppubblikati fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ tiswija għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f'dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz f'Taqsima I.3) sabiex jingħataw notifika meta jkunu ppubblikati t-tagħrif jew id-dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Dawk li jitfgħu l-offerta jistgħu l-ewwel nett iressqu kwalunkwe tħassib rigward il-ksib lill-Bank bl-użu tad-dettalji ta’ kuntatt fit-Taqsima I.1) ta’ dan l-avviż dwar kuntratt.

Jekk dawk li jitfgħu l-offerta, jew partijiet interessati oħra, jemmnu li l-BEI wettaq każ ta’ amministrazzjoni ħażina, (eż. naqas milli jaġixxi skont il-politiki, l-istandards u l-proċeduri stabbiliti tiegħu jew milli jirrispetta l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba), huma jistgħu jressqu lment lill-Mekkaniżmu tal-Ilmenti tal-Grupp tal-BEI (ara https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) fi żmien sena mid-data meta l-allegata azzjoni, deċiżjoni jew ommissjoni mill-Bank setgħet issir magħrufa b’mod raġonevoli minn dak li qed iressaq l-ilment. Jekk ma jkunux issodisfati bir-riżultat, dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jitolbu eżami mill-ġdid tar-risposta għall-ilment tal-Grupp tal-BEI mill-Ombudsman Ewropew (ara https://www.ombudsman.europa.eu).

Fi żmien xahrejn min-notifika tar-riżultat tal-proċedura (deċiżjoni tal-għoti), dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jniedu azzjoni għall-annullament u/jew id-danni tagħha. Kwalunkwe talba li jistgħu jagħmlu dawk li jitfgħu l-offerti u kwalunkwe risposta mill-Bank, jew kwalunkwe ilment dwar amministrazzjoni ħażina, la se jkollha l-iskop u lanqas l-effett li tissospendi l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament jew għall-ftuħ ta' perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ tal-proċeduri għall-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1) ta’ dan l-avviż dwar kuntratt.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
02/05/2022