Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 252218-2015

 • 327406-2014: Slovensko-Marianka: Organy
  Dátum uverejnenia:27/09/2014
  Dokument:Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž
  Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
  • 331234-2014: Slovensko-Marianka: Organy
   Dátum uverejnenia:01/10/2014
   Dokument:Dodatočné informácie
   Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
  • 393735-2014: Slovensko-Marianka: Organy
   Dátum uverejnenia:19/11/2014Konečný termín:08-01-2015
   Dokument:Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
   Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
   • 5048-2015: Slovensko-Marianka: Organy
    Dátum uverejnenia:08/01/2015Konečný termín:15-01-2015
    Dokument:Dodatočné informácie
    Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
   • 16407-2015: Slovensko-Marianka: Organy
    Dátum uverejnenia:17/01/2015Konečný termín:22-01-2015
    Dokument:Dodatočné informácie
    Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
   • 186801-2015: Slovensko-Marianka: Organy
    Dátum uverejnenia:30/05/2015
    Dokument:Dodatočné informácie
    Názov obstarávateľa:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
  • 252218-2015: Slovensko-Marianka: Organy
   Dátum uverejnenia:18/07/2015Konečný termín:17-08-2015
   Dokument:Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
   Názov obstarávateľa:Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána
   • 205716-2016: Slovensko-Marianka: Organy
    Dátum uverejnenia:17/06/2016
    Dokument:Oznámenia o zadaní zákazky
    Názov obstarávateľa:Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána