Tjenesteydelser - 252510-2019

31/05/2019    S104    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Rekrutteringstjenester

2019/S 104-252510

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Beskæftigelsesministeriet
10172748
Holmens Kanal 20
København K
1061
Danmark
Kontaktperson: Valentina Shabaj
Telefon: +45 72205210
E-mail: vas@bm.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/308612

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241857&B=BM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241857&B=BM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af rekrutteringsydelser til Beskæftigelsesministeriet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Beskæftigelsesministeriets Koncern HR udbyder en rammeaftale med 2 delaftaler om levering af konsulentbistand til rekrutteringsydelser i Beskæftigelsesministeriet. Der er tale om følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Konsulentbistand til at rekruttere ledere og til at udvælge kommende ledere til talentudviklingsforløb (lønramme 36 og 37),

- Delaftale 2: Konsulentbistand til at rekruttere topledere (lønramme 38,39 og 40).

Beskæftigelsesministeriet har option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 gange á 12 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Konsulentbistand til at rekruttere ledere og til at udvælge kommende ledere til talentudviklingsforløb

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: Konsulentbistand til at rekruttere ledere og til at udvælge kommende topledere til talentudviklingforløb.

Delaftale 1 indgås alene med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: De tilbudte konsulenters kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på denne delaftale. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til kravene til egnethed, vil de 5 ansøgere blive udvalgt på baggrund af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Følgende forhold tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen:

— At referencerne dækker over sammenlignelige ydelser, der dækker over opgaver, der i størrelse, omfang og indhold, vil kunne sidestilles med den udbudte ydelse, der skal udføres for Ordregiver i kontraktperioden,

— At referencerne dokumenterer erfaring inden for staten,

— At referencerne er aktuelle. Jo nyere referencer, des bedre,

— At referencerne dokumenterer erfaring på forskellige geografiske lokationer i Danmark.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Konsulentbistand til at rekruttere topledere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter chefer i lønramme 38,39 og 40 og indgås med 3-5 leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: De tilbudte konsulenters kompetencer / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud på denne delaftale. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til kravene til egnethed, vil de 5 ansøgere blive udvalgt på baggrund af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer.

— At referencerne dækker over sammenlignelige ydelser, der dækker over opgaver, der i størrelse, omfang og indhold vil kunne sidestilles med den udbudte ydelse, der skal udføres for Ordregiver i kontraktperioden,

— At referencerne er aktuelle. Jo nyere referencer, des bedre,

— At referencerne dokumenterer erfaring på forskellige geografiske lokationer i Danmark.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår og den specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Mindstekravet for egnethed for den samlede årsomsætning er 3 000 000 DKK, beregnet som et gennemsnit af de 3 regnskabsår.

Ansøger skal oplyse overskudsgraden for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår. Derudover skal Tilbudsgiver oplyse soliditetsgraden for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår.

Vedrørende overskudsgraden er minimumsniveau for egnethed en positiv gennemsnitsværdi. Minimumsniveau for soliditetsgraden er, at den skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal beskrive mindst 3 og maksimalt 5 referencer på opgaver, der er udført i virksomheden inden for de seneste 3 år, som dokumenterer, at virksomheden har relevant erfaring med rekruttering. De 3 år beregnes fra tidspunktet for udbuddets offentliggørelse.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er en del af det samlede udbudsmateriale. I kontrakten vil hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, blive inddraget i relevant omfang. Der vil desuden blive stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen over trædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen fra klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underrretning om tildelingsbeslutning.

1) Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen;

2) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen;

3) Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.);

4) Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der kan henvises til lovens § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019