Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 252567-2016

22/07/2016    S140    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Franciaország-Párizs: Sajtókapcsolatokra vonatkozó külső tanácsadási szolgáltatások biztosítása PO/2016-09/PAR

2016/S 140-252567

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, direction générale de la communication, représentation en France, Paris
Postai cím: 288 boulevard Saint-Germain
Város: Paris
NUTS-kód: FR101
Postai irányítószám: 75007
Ország: Franciaország
E-mail: COMM-REP-PAR-PRESSE@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_fr.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1729
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sajtókapcsolatokra vonatkozó külső tanácsadási szolgáltatások biztosítása PO/2016-09/PAR.

Hivatkozási szám: PO/2016-09/PAR.
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívás célja egy médiakapcsolatokkal foglalkozó ügynökség kiválasztása, amelynek feladata az ajánlatkérő támogatása a főbb intézményközi kommunikációs kihívásokkal és az európai vonatkozású projektekkel kapcsolatos médiavisszhangnak a tömegkommunikációs médiában, konkrétan az audiovizuális és a regionális médiában történő biztosítása révén, legalább a 2019-es európai választásokig. Ez elsősorban a következőket foglalja magában:

— tájékoztatás nyújtása Franciaországban az EU-intézményekkel és működésükkel, valamint az EU által folytatott szakpolitikákkal kapcsolatban,

— rendezvények (pl: „Festival of Europe”, „our Citizens' Dialogues” stb.), valamint uniós finanszírozással vagy társfinanszírozással megvalósuló projektek médiavisszhangjának biztosítása,

— olyan médialehetőségek megteremtése vagy meghatározása, amelyek valószínűsíthetően optimalizálják az európai intézkedésekből eredő, Franciaország polgárai számára kézzelfogható előnyöket,

— a 2019-es európai választások potenciális szavazóinak ösztönzésére szolgáló PR-kampányban történő részvétel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 alkalommal meghosszabbítható, alkalmanként 12 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: kommunikáció.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

lásd az I.3. pontban megadott weboldalt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

lásd az I.3. pontban megadott weboldalt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság, direction générale de la communication, représentation en France, 288 boulevard Saint-Germain, salle Rotonde, 2e étage, 75007 Paris, FRANCIAORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

pályázatonként 2 képviselő. A képviselők adatait e-mailben kell elküldeni az I.1. pontban megadott címre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetcím: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

lásd az I.3. pontban megadott weboldalt.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2016