Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 252567-2016

22/07/2016    S140    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Ārējo konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistībā ar attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem – PO/2016-09/PAR

2016/S 140-252567

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, direction générale de la communication, représentation en France, Paris
Pasta adrese: 288 boulevard Saint-Germain
Pilsēta: Paris
NUTS kods: FR101
Pasta indekss: 75007
Valsts: Francija
E-pasts: COMM-REP-PAR-PRESSE@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_fr.htm

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1729
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ārējo konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistībā ar attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem – PO/2016-09/PAR.

Atsauces numurs: PO/2016-09/PAR.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā uzaicinājuma mērķis ir izraudzīties aģentūru, kas specializējusies attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem un kas palīdzēs nodrošināt atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos attiecībā uz būtiskiem starpiestāžu komunikācijas jautājumiem un ar Eiropu saistītiem projektiem plašsaziņas līdzekļos kopumā un it īpaši audiovizuālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos vismaz līdz 2019. gada Eiropas vēlēšanām. Galvenie uzdevumi būs:

— Francijā palielināt informētību par ES iestādēm un to darbību, kā arī par Savienības īstenoto politiku,

— nodrošināt pasākumu (piem., Eiropas festivāla, dialogu ar iedzīvotājiem utt.) un Eiropas finansētu vai līdzfinansētu projektu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos,

— radīt vai noteikt ar plašsaziņas līdzekļiem saistītas iespējas, kas varētu pēc iespējas palielināt praktiskos ieguvumus, kurus Francijas iedzīvotājiem sniedz Eiropas pasākumi,

— līdzdarboties sabiedrisko attiecību kampaņā ar mērķi mudināt potenciālos vēlētājus piedalīties 2019. gada Eiropas vēlēšanās.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt specifikācijas.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

3 pārjaunojumi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: komunikācija.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt I.3. iedaļā norādīto tīmekļa vietni.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt I.3. iedaļā norādīto tīmekļa vietni.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/09/2016
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/09/2016
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Eiropas Komisija, direction générale de la communication, représentation en France, 288 boulevard Saint-Germain, salle Rotonde, 2e étage, 75007 Paris, FRANCIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

2 katra piedāvājuma pārstāvji. Informācija par tiem jānosūta pa e-pastu uz I.1. iedaļā norādīto adresi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031

Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt I.3. iedaļā norādīto tīmekļa vietni.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/07/2016