Bauleistung - 252736-2022

13/05/2022    S93

Polen-Gdynia: Bauarbeiten für Wasserstraßen

2022/S 093-252736

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postanschrift: ul. Chrzanowskiego 10
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Schroeder
E-Mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Telefon: +48 583553212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.umgdy.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace podczyszczeniowe i refulacyjne od km 10+400 do km 18+600 - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.371.9.2022.ASc
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45247100 Bauarbeiten für Wasserstraßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty czerpalne polegające na budowie toru wodnego o długości ok. 8 200 m na Zalewie Wiślanym w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- Roboty czerpalne

- transport i refulację urobku z wbudowaniem w nowoprojektowaną wyspę na Zalewie Wiślanym.

- zakup, dostarczenie i ustawienie oznakowania nawigacyjnego.

2 Miejscem odkładu urobku z robót czerpalnych będzie Wyspa refulacyjna na Zalewie Wiślanym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 129 426 802.90 PLN / höchstes Angebot: 129 426 802.90 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928430 Wegeleuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Zalew Wiślany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty czerpalne polegające na budowie toru wodnego o długości ok. 8 200 m na Zalewie Wiślanym w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- Roboty czerpalne

- transport i refulację urobku z wbudowaniem w nowoprojektowaną wyspę na Zalewie Wiślanym.

- zakup, dostarczenie i ustawienie oznakowania nawigacyjnego.

2 Miejscem odkładu urobku z robót czerpalnych będzie Wyspa refulacyjna na Zalewie Wiślanym.

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 10 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacji Projektowej : Projekt Budowlany - Załącznik nr 11 do SWZ, Projekt Wykonawczy - Załącznik nr 12 do SWZ oraz STWiORB - Załącznik nr 13 do SWZ.

4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone elementy oznakowania nawigacyjnego.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, tj. osób wykonujących prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w § 2 ust. 23 projektu umowy;

- uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w § 2 ust. 24-25 projektu umowy;

- sankcje z tytułu nie spełnienia powyższych wymagań zostały określone w § 21 ust. 8 projektu umowy

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia do wysokości nie większej niż 6 300 685,68 zł netto.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-126237
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NDI S.A. - Lider Konsorcjum
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
E-Mail: przetargi@ndi.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NDI SOPOT S.A. – Partner Konsorcjum
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawy 19
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-718
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Przetoczna 66
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-702
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 129 426 802.90 PLN / höchstes Angebot: 129 426 802.90 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022