Bauleistung - 252769-2020

Submission deadline has been amended by:  402351-2020
02/06/2020    S105

Rumänien-Bukarest: Straßenbauarbeiten

2020/S 105-252769

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Cluj
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Bulevardul Golescu Dinicu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentin Florin Trifan, director Direcția achiziții publice
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643298

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096578
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Proiectare și execuție lărgire la patru benzi a DN 7 Bâldana-Titu km 30+950-52+350”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2020/2163/S/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benzi a drumului national 7 Baldana-Titu km 30+950 – 52+350, in conformitate cu prevederile contractului de proiectare si executie.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 25 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 25 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 289 093 324.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221111 Bau von Straßenbrücken
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Jud. Dambovita si Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benzi a drumului national 7 Baldana-Titu km 30+950 – 52+350, in lungime de 21,40km.

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. Modificari ale partilor contractante;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;;

8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;

10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) si alin. (7 indice 1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Autoritatea contractanta acorda pentru Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie punctaj pentru ofertele care prezinta o garantie suplimentara (pana la maxim 15 ani) fata de garantia minim acceptata de 10 ani. Perioada de garantie a Dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie se va prezenta obligatoriu in numar de ani. / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Descriere: Autoritatea contractanta acorda pentru aparatele de reazem punctaj pentru ofertele care prezinta o garantie suplimentara (pana la maxim 20 ani) fata de garantia minim acceptata de 15 ani. Perioada de garantie a aparatelor de reazem se va prezenta obligatoriu in numar de ani. / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/ sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 60 de luni / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completateStudii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire si/ sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Inginer Rezident in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/ sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/ sau reabilitare autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. / Gewichtung: 7
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 86
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de maxim 45.292.458,00 Lei, fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului. Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari similare similare) este de 289.093.324,00 Lei, fara TVA.

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A1 – Titu – Baldana – Targoviste - Sinaia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

-

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale".

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

[.....]

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte:

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.

Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

[...]

IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

Director General - dna. IONITA Mariana

Director Directia Achizitii Publice – dl. TRIFAN Valentin Florin

Sef Departament Achizitii Publice Fonduri Externe– dl. NICOLAE Horia Mihai

Sef Serviciu Achizitii Lucrari – STEFAN Victor Cristian

ILIE Alin Daniel, PANA Madalina Aurora, ENACHE Nicoleta, Georgescu Gabriel Elian, Balan Georgeta – salariati in cadrul Serviciului Achizitii Lucrari,

Director Directia Implementare Proiecte - dl. SCARLAT Florin Sorin

Director Adjunct Directia Implementare Proiecte – dna. DRAGOMIRESCU Otilia Florentina

Sef UIP 3 DN/D.I.P. – dl. SURDU Cosmin,

POPESCU Constantin Liviu,PIPER Mihai, PIPER Mihai, IVAN Elena Iuliana, BRINDUS Mihai Sorin, APOSTOL Violeta Florenta, Corneanu Elena Andreea, Țiței Bogdan Florin- salariatii in cadrul UIP 3 DN/D.I.P.

Director Directia JuridicA - dl. ZANFIR Valeriu Bebe,

HLIBOCIANU Mihaela Ruxandra– Sef Serviciu Avizare Legala si Consultanta

CAMBOSIE Laura, STAN Mihai Iulian, MARINICA Andreea Roxana, STANESCU Roxana Mihaela, FLOREA Gabriel Adrian, SERBAN Aura Georgiana, Dumitru Cristina, SULTANA Bogdan-Aurel, BERDEI Mihai Daniel – salariati in cadrul Serviciului Avizare Legala si Consultanta

Director Directia Economica si Financiara - dl. MASALA Ionut Laurentiu

Sef Birou Analiza Preturi - - dl. EFTIME Ioan Catalin

Sef Serviciu CFP propriu – TICU Catalin Alexandru

DUINA Neluta Veronica, GIVAN Danut Grigore, OTELEA Victor Georgian, DOGARU Victor Ioan, ROMAN Diana Aurelia– salariati in cadrul Serviciului CFP

BUZASU Septimiu - Presedinte Consiliul de Administratie al CNAIR S.A,

BARBIER Ovidiu Marian, FERENCZ Stefania Gabriella, NAZARE Alexandru, MURESAN Mircea Cornel,Membri in Consiliul de Administratie al CNAIR S

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

V. Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – Search Corporation SRL si EGIS Romania.

[....]

Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiunea, a se consulta Anexa 1 la Documentatia de Atribuire pentru textul complet.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 5: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 80.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 –1 Euro = 4,5681 Lei, 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei si 2019 - 1 Euro = 4, 7452 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/ info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2017, 2018 si 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 180.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte. *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro =4,7452 Lei, 2020 – 1Euro = 4.8342 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transform...

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 2.500.000 Lei. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire/completare [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul Tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea Proiectului Tehnic, cat si valoarea Detaliilor de Executie, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ...

Diplome de studii si calificari profesionale Cerinta 4: Ofertantul va demonstra ca dispune* de un Specialist in domeniul protectiei mediului care detine experienta profesionala in cel putin un contract de infrastructura de transport rutier si/sau infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a prestat activitati specifice in domeniul mediului. Cerinta 5: Ofertantul va demonstra ca dispune* de un Inginer Asigurarea Calitatii care sa faca dovada ca a detinut pozitia de Inginer Constructor Responsabil Calitate si/sau Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inginer materiale si/sau Inspector materiale, in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largiresi/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi. *Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice modalitate de asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc. Nota 1: Expertul Inginer Asigurarea Calitatii va fi la dispozitia Ofertantului pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate b...

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: a) Statie de preparare mixturi asfaltice – 1 buc; b) Autobasculante – 30 buc; c) Excavatoare – 5 buc; d) Esalon de asfalt – Repartizator asfalt – 2buc; e) Esalon de asfalt – Compactor asfalt – 6 buc; f) Autogredere – 5 buc; g) Automacarale - 2 buc; Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 3: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Proportia de subcontractare Cerinta 6: Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3D. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau profesionala). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv....

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, categoria de drum, valoarea lucrarilor, perioada de executie a lucrarilor. Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea A C, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Doc constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Of asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: A C isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) doc transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamen...

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE-sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pt fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Ac doc vor fi prez si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: AC isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere...

Cerinta 4 si cerinta 5: Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", precizand numele expertului si informatiile necesare demonstrarii indeplinirii cerintei de calificare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatorele documente: - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", - Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate", - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de experienta profesionala, tert care va avea si calitatea de subcontractant, ofertantul va prezenta: a) Acordul de subcontractare in conformitate cu Formularul nr. 3D, care reprezinta in acelasi timp si angajamentul ferm de sustinere potrivit art. 48 alin. (1) din HG 395/2016. In Acordul de subcontractare va fi nominalizata persoana propusa pentru pozitia de Inginer Asigurarea Calitatii. Documentul va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Tertul sustinator, care are si calitatea de subcontractant, va dovedi prin documentele prezentate ca dispune de persoana no...

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a of...

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3D. In conformitate cu prevederile Clauzei 7 [Subcontractare] din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018 "Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept "subcontracte" pentru scopul prezentului Contract." In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in con...

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii Comisiei de Evaluare si observatorii desemnati de ANAP, daca este cazul, precum si orice alta persoana din cadrul Autoritatii Contractante imputernicita in acest sens.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Cu toate ca la data initierii prezentei proceduri de achizitie publica nu exista un contract de finantare semnat, Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul al II-lea al anului 2020.

2. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.

3.Durata contractului este de 86 luni si cuprinde: 6 luni perioada de proiectare, 20 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luniperioada de garantie a lucrarilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor ofertata de operatorul economic desemnat castigator.

4.In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).

5.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

6.Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția achiziții publice – Serviciul achiziții lucrări
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: victor.stefan@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643298

Internet-Adresse: www.cnadnr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020