Roba - 252838-2017

TINazivHrvatska-Zagreb: Transformatori
NDBroj objave obavijesti252838-2017
PDDatum objave01/07/2017
OJBroj izdanja SL S-a124
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o. (46830600751)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan28/06/2017
DTRok za podnošenje16/08/2017
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira1 - Najniža cijena
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)31170000 - Transformatori
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.hep.hr/ods
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU