A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 252878-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 098-252878

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14719290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biatorbágy Szakgimnázium terv. és kivitelezése (2)

Hivatkozási szám: EKR001328862020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Biatorbágy Szakgimnázium” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 603 566 919.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2051 Biatorbágy 9554/2; 9554/1; 04/25 hrsz-ú ingatlanok, illetve az azokból telekalakítással kialakuló ingatlan(ok). /Az ingatlan alakítás folyamatban van./

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jelen beszerzés tárgya egy 18 tantermes szakgimnáziumot, tornateremet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:

— a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

— az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

— a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel (teraszok, átrium, loggiák, tetőfelületek nélkül):

Alagsor: 2 324,43 m2

Földszint: 3 233,60 m2

Első emelet: 3 029,52 m2

Második emelet: 3 128,29 m2

Összesen: 11 715,84 m2

A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13 924,22 m2

Ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1 118,04 m2

A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m2 sportpályát és mellette egy 5-sávos síkfutó pályát, körülette egy futókört és futó-távolugró pályát 1308,1 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 2364,1 m2 alapterületű.

Beépítésre kerül 4 db hőszivattyú F/H: 621,4/611,4 kW összteljesítménnyel, valamint összesen 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 255-639333
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Biatorbágy Szakgimnázium terv. és kivitelezése (2)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 603 566 919.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Őrzés-védelem, Tervezési tevékenység Konténer bérlés Mobil WC bérlés C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő

Részfeladatok Területelőkészítési munkák Tereprendezési feladatok Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok

Irtás, föld- és sziklamunka

Hulladékgazdálkodás

Hulladék elszállítási feladatok

Organizációs költségek

Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok

Költségtérítések

Szakfelügyelet

Részletes régészeti vizsgálat

Állványozás

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése

Falazás és egyéb kőműves munkák

Vakolás, Szárazépítés

Hideg és melegburkolatok készítése

Bádogozás

Belső nyílászárók elhelyezése

Lakatos szerkezetek elhelyezése

Szigetelés

Zsaluzás és állványozás

Síkalapozás

Acélszerkezetek

Vízellátás, csatornázás

Csapadékvíz elvezetés

Fűtés-hűtéstechnika

Szellőzés

Erősáramú munkák feladatai

Gyengeáramú munkák feladatai

Elektromos munkák

Szerelvényezés

Kiegészítő tevékenységek

Tűzvédelmi feladatok

Épületautomatika

Konyhatechnológia

Bontás és földmunkák

Útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák

Kertépítészeti munkálatok

Viziközműellátás

Sporttechnológia

Akadálymentesítés

Személyfelvonók létesítése

Belsőépítészet

Durva tereprendezés

MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207

Beérkezett ajánlatok:

— FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207

— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.), adósz.: 11469830244

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák

Karakterkorlátozás miatt a VI.3. pont itt folytatódik:

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i):)A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési, legalább a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű, valamint legalább 10 000 000 HUF/káresemény és legalább 40 000 000 HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

21) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével a Kbt. 98.§ (3) bekezdés alapján, jelen eljárás tárgyához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalást folytathat le a külső közmű és út infrastruktúra tárgyában. Ajánlatkérő jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás becsült értékét.

Beruházással érintett zöldmezős terület összesen: 1 8105 ha.

Engedélyezési feladat:

— Szakági közmű kiviteli tervek vízjogi-, vezetékjogi engedélyeztetése és szolgáltatói jóváhagyatása, út- és közlekedési építés kiviteli tervek út- és forgalomtechnikai engedélyeztetése, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése.

Kivitelezési feladat:

— Közlekedési létesítmények: úttest: 7580 m2, járda: 1730 m2, parkoló: 875 m2, kerékpárút 1600 m2,

— Közvilágítási hálózat földkábellel, lámpatestekkel, 1470 fm,

— 20kV-os földkábel létesítése csatlakozási pontokig földkábelekkel, 2 db 1 MW-os transzformátorral és hálózatfejlesztési díjjal, bekötésekkel: 1700m

— Távközlési alépítmény kiépítése bekötésekkel: 1580 fm,

— Vízellátás kiépítése, Na 150 göv. csővel, szerelvényekkel, bekötésekkel: 1425 fm,

— Gravitációs szennyvízelvezetés kiépítése D200 KG-PVC csővel, beton aknákkal, bekötésekkel: 940 fm,

— Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Disznólápa patakba való bevezetéssel, D300 KG-PVC csővel, tisztítóaknákkal, bekötésekkel: 1185 fm,

— Gázvezeték D90 KPE csővel, szerelvényekkel, mérővel, nyomásszabályozóval, 820 fm,

— Zöldterület rendezés: Gyepfelületek 4213 m2, cserjefelületek: 2106 m2, fák ültetése 200 db.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a tárgyalásos eljárásban kiadásra kerülő műszaki dokumentáció fogja tartalmazni.

22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

23) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni.

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/05/2021