Palvelut - 252884-2019

31/05/2019    S104    - - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Lahti: Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut

2019/S 104-252884

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
0215606-8
Keskussairaalankatu 7
Lahti
15850
Suomi
Yhteyshenkilö: Kirsi Tuulivirta
Puhelin: +358 447195890
Sähköpostiosoite: kirsi.tuulivirta@phhyky.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=223211&tpk=1183c4a0-b2c2-47bf-a62e-06b8c1fab9b3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uusi logistinen ratkaisu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
63100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on uusi logistinen ratkaisu, joka pitää sisällään varastointi-, kuljetus-, sisälogistiikka-, hyllytys- ja kotiinkutsupalvelut. Hankintayksikkö kilpailuttaa itselleen operaattorin (jäljempänä palveluntuottaja) kumppaniksi logistisiin toimintoihin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000
63120000
63121100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on uusi logistinen ratkaisu, joka pitää sisällään varastointi-, kuljetus-, sisälogistiikka-, hyllytys- ja kotiinkutsupalvelut. Hankintayksikkö kilpailuttaa itselleen operaattorin (jäljempänä palveluntuottaja) kumppaniksi logistisiin toimintoihin. Laajempi kuvaus hankinnan kohteesta on osallistumispyynnön liitteessä 1.

Hankinta toteutetaan ns. käänteisenä kilpailutuksena, jossa tilaaja määrittää palvelun hinnan. Enimmäishinta on nykyinen kustannustaso miinus (-) 20-30 %. Nykyinen vuosikustannus on 1 700 000-2 380 000 EUR. Lopullinen kustannustaso tarkennetaan neuvottelujen jälkeen lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, mikäli osapuolet näin yhteisesti sopivat. Myös toistaiseksi voimassaoleva sopimus kilpailutetaan viimeistään kuuden (6) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on vko 47.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan palveluntarve voi muuttua sopimuskauden aikana. Palveluiden sisältöä voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, mikäli sopimuksen tavoite sitä edellyttää.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tässä asiakirjassa ilmoitetaan

- ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset,

- ehdokkailta vaadittavat asiakirjat,

- tarjoajiksi valittavien lukumäärä sekä

- kriteerit, joilla tarjoajat tullaan valitsemaan, jos soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin tarjoajia aiotaan valita.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/05/2019