Bauleistung - 252947-2020

02/06/2020    S105

Česko-Jihlava: Stavební úpravy pro komunikace

2020/S 105-252947

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00090450
Poštovní adresa: Kosovská 1122/16
Obec: Jihlava
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 586 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Tel.: +420 541211528

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ksusv.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Správa a údržba silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 - 2021

Spisové číslo: KSUSVRD1119
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 600 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34928110 Silniční svodidla
44212120 Mostní konstrukce
45110000 Demolice a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45221100 Stavební úpravy mostů
45221220 Propusti
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45233160 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220 Povrchová úprava silnic
45233223 Obnova povrchu vozovky
45233228 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
45262510 Kamenické práce
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
77211400 Kácení stromů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast okresu Havlíčkův Brod

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Havlíčkův Brod.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34928110 Silniční svodidla
44212120 Mostní konstrukce
45110000 Demolice a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45221100 Stavební úpravy mostů
45221220 Propusti
45233142 Práce na opravě silnic
45233160 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220 Povrchová úprava silnic
45233223 Obnova povrchu vozovky
45233228 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
45262510 Kamenické práce
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
77211400 Kácení stromů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast okresu Jihlava

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Jihlava.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34928110 Silniční svodidla
44212120 Mostní konstrukce
45110000 Demolice a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45221100 Stavební úpravy mostů
45221220 Propusti
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45233142 Práce na opravě silnic
45233160 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220 Povrchová úprava silnic
45233223 Obnova povrchu vozovky
45233228 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
45262510 Kamenické práce
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
77211400 Kácení stromů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast okresu Pelhřimov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 3 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Pelhřimov.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34928110 Silniční svodidla
44212120 Mostní konstrukce
45110000 Demolice a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45221100 Stavební úpravy mostů
45221220 Propusti
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45233142 Práce na opravě silnic
45233160 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220 Povrchová úprava silnic
45233223 Obnova povrchu vozovky
45233228 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
45262510 Kamenické práce
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
77211400 Kácení stromů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast okresu Třebíč

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 4 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Třebíč.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
34928110 Silniční svodidla
44212120 Mostní konstrukce
45110000 Demolice a zemní práce
45112400 Výkopové práce
45221100 Stavební úpravy mostů
45221220 Propusti
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
45233142 Práce na opravě silnic
45233160 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233220 Povrchová úprava silnic
45233223 Obnova povrchu vozovky
45233228 Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290 Instalace a montáž dopravního značení
45262510 Kamenické práce
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
77211400 Kácení stromů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast okresu Žďár nad Sázavou

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 5 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Žďár nad Sázavou.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 009-015392
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Část 1 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387002711

Internetová adresa: https://www.swietelsky.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28447085
Poštovní adresa: Zbraslavice 2
Obec: Zbraslavice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 285 21
Země: Česko
E-mail: kdssro@seznam.cz
Tel.: +420 327312351
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M - Silnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: reditelstvi@msilnice.cz
Tel.: +420 495843317

Internetová adresa: https://www.msilnice.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eurovia CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
Tel.: +420 547428811

Internetová adresa: https://www.eurovia.cz/cs

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Colas CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Tel.: +420 567574848

Internetová adresa: https://www.colas.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Porr, a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111

Internetová adresa: https://porr.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000

Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Skanska, a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267095111

Internetová adresa: https://www.skanska.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Strabag, a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Tel.: +420 222868111

Internetová adresa: http://www.strabag.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Nejnižší uvažovaná nabídka: 111 870 000.00 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 127 204 613.18 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

S ohledem na povahu rámcové dohody (rámcová dohoda s více účastníky s obnovením soutěže) nelze blíže popsat.

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Část 2 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Colas CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Tel.: +420 567574848

Internetová adresa: https://www.colas.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eurovia CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
Tel.: +420 547428811

Internetová adresa: https://www.eurovia.cz/cs

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266019000

Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Porr, a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111

Internetová adresa: https://porr.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Skanska, a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267095111

Internetová adresa: https://www.skanska.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Strabag, a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Tel.: +420 222868111

Internetová adresa: http://www.strabag.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387002711

Internetová adresa: https://www.swietelsky.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Nejnižší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

S ohledem na povahu rámcové dohody (rámcová dohoda s více účastníky s obnovením soutěže) nelze blíže popsat.

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Část 3 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Colas CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Tel.: +420 567574848

Internetová adresa: https://www.colas.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eurovia CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
Tel.: +420 547428811

Internetová adresa: https://www.eurovia.cz/cs

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266018431

Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M - Silnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: reditelstvi@msilnice.cz
Tel.: +420 495843317

Internetová adresa: https://www.msilnice.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Porr, a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111

Internetová adresa: https://porr.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Skanska, a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267095111

Internetová adresa: https://www.skanska.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Strabag, a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Tel.: +420 602262290

Internetová adresa: http://www.strabag.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387002711

Internetová adresa: https://www.swietelsky.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Nejnižší uvažovaná nabídka: 119 698 120.15 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

S ohledem na povahu rámcové dohody (rámcová dohoda s více účastníky s obnovením soutěže) nelze blíže popsat.

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Část 4 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Colas CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Tel.: +420 567574848

Internetová adresa: https://www.colas.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eurovia CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
Tel.: +420 547428811

Internetová adresa: https://www.eurovia.cz/cs

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266018431

Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Porr, a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111

Internetová adresa: https://porr.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Skanska, a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267095111

Internetová adresa: https://www.skanska.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Strabag, a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: info.cz@strabag.com
Tel.: +420 222868111

Internetová adresa: http://www.strabag.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387002711

Internetová adresa: https://www.swietelsky.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Nejnižší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

S ohledem na povahu rámcové dohody (rámcová dohoda s více účastníky s obnovením soutěže) nelze blíže popsat.

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

Část 5 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Colas CZ, a.s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Ke Klíčovu 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Tel.: +420 567574848

Internetová adresa: https://www.colas.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eurovia CS, a.s.
Národní identifikační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
Tel.: +420 547428811

Internetová adresa: https://www.eurovia.cz/cs

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav, a.s.
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4, Libeň
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Tel.: +420 266018431

Internetová adresa: https://www.metrostav.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Porr, a.s.
Národní identifikační číslo: 43005560
Poštovní adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 00
Země: Česko
E-mail: porras@porr.cz
Tel.: +420 267226111

Internetová adresa: https://porr.cz/cs/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Skanska, a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
Tel.: +420 737257340

Internetová adresa: https://www.skanska.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Strabag, a.s.
Národní identifikační číslo: 60838744
Poštovní adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 158 00
Země: Česko
E-mail: vaclav.opiol@strabag.com
Tel.: +420 602262290

Internetová adresa: http://www.strabag.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Swietelsky stavební, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48035599
Poštovní adresa: Pražská tř. 495/58
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 04
Země: Česko
E-mail: centrala@swietelsky.cz
Tel.: +420 387002711

Internetová adresa: https://www.swietelsky.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OHL ŽS, a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/17, Veveří
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
Tel.: +420 541573356

Internetová adresa: https://www.ohlzs.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Nejnižší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK / Nejvyšší uvažovaná nabídka: 120 000 000.04 CZK taken into consideration
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

S ohledem na povahu rámcové dohody (rámcová dohoda s více účastníky s obnovením soutěže) nelze blíže popsat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

K odst. II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):

S ohledem na povahu rámcových dohod (rámcové dohody s více účastníky s obnovením soutěže) nebyly v rámcových dohodách na jednotlivé části zadávacího řízení sjednány konečné ceny, a proto zadavatel uvádí výši předpokládané hodnoty.

Nejvýše přípustné jednotkové ceny sjednané v rámcových dohodách na jednotlivé části zadávacího řízení jsou uvedeny v rámcových dohodách na jednotlivé části zadávacího řízení, jež byly uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách a v písemné zprávě zadavatele.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020