Építési beruházás - 252952-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 098-252952

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Maglód, 12 tantermes általános iskola kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000965712020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen kivitelezési feladat a 2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392. szám alatti ingatlanon egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (szaktanterem, könyvtár, tornaterem) kialakításával.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 460 892 233.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye:

2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392.

A beszerzés tárgya és mennyisége: A projekt megvalósítása során egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakításával.

Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét.

Földszinti nettó alapterület: 2 668 m2,

Emeleti nettó alapterület: 961 m2,

Könyvtár galéria nettó alapterület: 32 m2

Szumma nettó alapterület: 3 661 m2

Teljes befogadóképesség: 360 fő diák, 26 fő tanár

Fő részek

Épület:

— 12 db tanterem

— 3 db kisterem

— 2 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval 761,20 m2

— 1 db könyvtár

— 1 db melegítőkonyha

— 1 db étkező

— 1 db aula

— 1 db 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó

Külső tér:

— sportudvar: 800 m2

— játszó- és pihenő udvar: 920 m2

— pihenőterület, játszóudvar: 2 800 m2

— közforgalmi parkolóhely: 28 db

— térkő burkolat: 1 075,5 m2

Az épület négy, jól tagolható részre osztható, az Aradi vértanúk utcájára három merőleges gerincű épületszárnyra, és az ezeket összefogó, az utcával párhuzamos épületrészre. A telek északi oldalán, kb. félszintig a természetes terepsíkba vágva helyezték el a tornacsarnokot. Ezután udvarokat – félátriumokat képezve az alsó tagozatos, és a felső tagozatos osztálytermeket magukba foglaló épületszárnyak sorakoznak, merőlegesen kapcsolódva, az enyhén ívelő utcával párhuzamos gerincű főtömeghez. Ebben helyezték el a szaktantermeket, a csoportszobákat, szerárakat és egyéb kiszolgáló tereket, valamint a főbejárat porta-aula elemét és az innen nyíló étkező-melegítőkonyha tereit is.

Szerkezet:

— Az épület részek alapozása sávalapozás, illetve pontalapozás. Az alaptestek tetejére vasalt talpgerenda készül,

— Az épület teherhordó falazata 44 cm vtg. kerámia tégla fal, illetve vasbeton pillérek,

— Az épület födémszerkezete monolit vasbeton. A nyeregtetős tömegek tetőszerkezete fűrészelt fenyőgerendákból, hagyományos módon készül, míg az ezeket összekötő lapostetős rész monolit vasbeton zárófödémet kap.

Fűtés:

— A fűtési hőigény ellátására 4db 120 kW-os Hoval TopGas classic 120 HT típusú gázkazánt terveztek, ami a HMV igényeket is ellátja. Az épületben a hőleadók lemezes radiátorok (Dunaferr Lux-Uni) és padlófűtési körök (Uponor Vario Plus típus). Az épületben szárnyanként és eltérő rendszertípusonként összesen 8 db fűtési kört, 1 db légtechnika és 1 db HMV termelő kört kell kiépíteni.

Hűtés:

— Az informatikai terem hűtését, falra szerelt split klíma biztosítja.

Légtechnika:

— A melegítő konyha és az étkező szellőzését 1 db CLH Ecoline 1206 típusú berendezés látja el. A tornateremhez tervezett légtechnikai berendezés típusa CLH Ecoline 1506.

Energetika:

— Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése (47,36 kWp). A rendszer villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve. Tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-Systems tartószerkezettel, osztrák gyártmányú fronius hálózati inverterekkel, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítésével.

Személyfelvonó:

— A 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó közlekedik zárt vasbeton aknában, 2 megállóval, v = 1,0 m/s menetsebességgel, egyoldali rakodással, 3,55 m emelőmagassággal, akna magasság: 8,15 m villamos hajtással, gépház nélküli kivitelben.

Közmű építés:

— A településen a közmű hálózat tervezési terület körzetében már kiépült, a tervezet hálózatfejlesztés részletesen olvasható a külső közmű kiviteli tervdokumentációban. Az udvarban csapadékvíztározó és tűzivíztározó létesül, a további udvartéri közművek vonalvezetése, csomópontjai és szelvényrajzai a közmű tervlapokon részletezettek.

Környezetrendezés:

— A tervezési területeten korábban épületek álltak, amelyeket már lebontottak, jelenleg beépítetlen terület. Az új iskolakert négy nagyobb egységre tagolódik a kiviteli környezetrendezési terv szerint. A különböző udvarokat a keleti oldalon húzódó széles sáv kapcsolja egybe. A tervezési területen összesen 83 db lombos fa kerül kiültetésre. Ezek egy része a tervezési terület határán, valamint az utcán fasor jelleggel jelenik meg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 223-547744
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Maglód, 12 tantermes általános iskola kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 460 892 233.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás, állványozás részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai,

Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai,Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,

Falazás és egyéb kőműves munkák, Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladatai, Ácsmunka, Vakolás és rabicolás,

Szárazépítés, Tetőfedés Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Részfeladatai, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás,

Korrózióvédelem), Szigetelés részfeladatai, Árnyékolók beépítése, Személyfelvonó telepítése, Erősáramú szerelési munkák

Részfeladatai Gyengeáramú szerelési munkák részfeladatai, Épületgépészeti munkák részfeladatai, Konyhatechnológiai munkák

Részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Közmű csatornaépítés részfeladatai, Kert- és parképítési munkák részfeladatai,

Sporttechnológia

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20

Beérkezett ajánlatok:

— Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), adószáma: 11266101-2-43

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20

— EB Hungary Invest Kft., (1107 Budapest, Fogadó utca 4.), adószáma: 13240567-2-42

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2021