TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 252961-2018

13/06/2018    S111    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov

2018/S 111-252961

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Ministrstvo za notranje zadeve
5030200000
Štefanova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: služba za javna naročila in nabave
Telefon: +386 14284434
E-naslov: sjnn.mnz@gov.si
Telefaks: +386 14285791
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mnz.gov.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.mnz.gov.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1470
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo informacijske opreme za potrebe UKP

Referenčna številka dokumenta: 430-401/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
30000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije ter izvedba usposabljanj SharePoint in namestitev, konfiguriranje, uvajanje SharePoint platforme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Potrošni informacijski material

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30200000
30237134
30237410
30237460
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prenosni tiskalniki

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30232100
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Transakcijski skenerji

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30200000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Namizni skenerji

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30200000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Razvojni server in programska oprema

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48800000
48821000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SharePoint strežnik

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48800000
48823000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SharePoint programska oprema

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48200000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Usposabljanje SharePoint

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80533100
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Usposabljanje SharePoint.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12/07/2018
Konec: 30/06/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Namestitev, konfiguriranje, uvajanje SharePoint platforme

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72265000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Namestitev, konfiguriranje, uvajanje SharePoint platforme.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12/07/2018
Konec: 30/04/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Programska oprema GeoTime

Št. sklopa: 10
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48326000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in dobava informacijske opreme za potrebe Uprave kriminalistične policije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISIF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna RS oz. sredstev MNZ RS v višini 25 % upravičenih stroškov.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/07/2018
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 11/01/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/07/2018
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Kot zgoraj navedeno.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Opomba k točki I.3:

Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, je brazplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem spletnem naslovu naročnika.

Opomba k točki II.2.4:

Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:

Obseg in roki za izvedbo naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.6.2018 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/06/2018